20 czerwca (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

ogłoszenie dla rodzica

Ogłoszenie!

Zgodnie z kalendarzem organizacyjnym pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
dzień 20 czerwca 2017r. (tj. wtorek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu świetlica szkolna dla uczniów klas I-III czynna jest od godz. 6:30 – 17:00.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas IV-VI będą trwać od godz. 8:00 do12:30.

Autobus szkolny do Zaborza – bez zmian.

Autobus szkolny do Monowic – rano bez zmian, odwóz o godz. 12:40.