„Agresja – jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”

stop-przemocy

10 kwietnia odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas VI. Każda klasa przez 90 minut pracowała z psychologiem Panią Karoliną Suzańską z Pracowni Szkoleniowej „Krokus” w Krakowie. Temat warsztatów brzmiał: „Agresja – jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”. Omówiono różnicę między zachowaniem agresywnym i przemocowym. Uczniowie zapoznali się również ze zjawiskiem cyberprzemocy, jego formami oraz sposobami pomocy. Na koniec zajęć stworzono sylwetkę sprawcy, ofiary i świadka. Uczniowie mieli przestrzeń do zadawania nurtujących ich pytań i pole do żywej dyskusji.