Pedagog

Godziny pracy pedagogów

 

 

EPSILON w naszej szkole!

W minionym tygodniu uczniowie z klas II i III wspólnie ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w programie Profilaktyczno- Wychowawczym Epsilon organizowanym przez Stowarzyszenie Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi.

Działania podejmowane w ramach realizacji programu mają na celu:

  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dzieci,

  • zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego,

  • zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa ,

  • rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”,

  • zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do silnego zespołu klasowego

  • zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole

W przyjaznej i miłej atmosferze wszyscy dobrze się bawili, a jednoczenie wiele nauczyli.

Wycieczka do Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

W dniu 15 lutego 2019r. uczniowie z klas VIII odwiedzili Zespól Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Uczniowie mogli zobaczyć bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których młodzież pracuje pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli często absolwentów tej właśnie szkoły. Zobaczyli specjalistyczny sprzęt, maszyny produkcyjne i specyfikę pracy w danym zawodzie. Poznali trzy specjalności: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, operator obrabiarek skrawających. Uczniowie zostali oprowadzeni po placówce. Cała szkoła zrobiła duże wrażenie, na naszych uczniach. Czas pokaże, czy któryś z nich od września rozpocznie w niej naukę?

Spotkanie z policjantem

cyberprzemcd

W dniu 7 lutego uczniowie klas VI spotkali się z policjantem z Wydziału ds. Nieletnich panem Adamem Stankiem. Tematem spotkania była: „Cyberprzemoc i odpowiedzialność nieletnich wobec prawa” .Uczniowie wspólnie z policjantem przeanalizowali wiele sytuacji z życia codziennego, o których nawet nie mieli świadomości, że są to sytuacje, w których można przekroczyć prawo. Padły pytania, na które nasz gość cierpliwie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi. Klasa VIIIa w tym dniu również miała ciekawe spotkanie z panem policjantem. Poruszono temat cyberprzemocy, dyskryminacji i odpowiedzialności wobec prawa.

 

Akcja „Bezpieczne ferie”- spotkanie z policjantem

Jak co roku przed feriami zimowymi gościliśmy w szkole Pana dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Dzieci z klas I, II i III odbyły ciekawe spotkania, podczas których usłyszały jak można bezpiecznie spędzać wolny czas podczas ferii. Oczywiście wskazany jest ruch na świeżym powietrzu (o ile pogoda dopisze). Należy jednak pamiętać o zabawach, które są bezpieczne, za zgodą i wiedzą rodziców. Jak zwykle nasi mali uczniowie mieli wiele pytań, wątpliwości, na które pan policjant chętnie udzielał odpowiedzi. Na koniec pożyczył dzieciom wesołego, pogodnego i bezpiecznego odpoczynku.

Warsztaty „Cyberprzemoc i uzależnienie”

cyberprzemcd

W grudniu 2018 uczniowie klas V i VI uczestniczyli w warsztatach pt. „Cyberprzemoc i uzależnienia od Internetu, telefonu, komputera”. Spotkanie prowadzili trenerzy z Pracowni Szkoleniowej „Krokus”. Młodzież kolejny raz mogla pogłębić swoją wiedzę w tym temacie. Zadawali pytania, na które otrzymali profesjonalne odpowiedzi. Warsztaty finansowane były przez Urząd Miasta.

Wizyta strażaków

IMG_20181114_102801

W dniu 21 listopada gościliśmy strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas V.  Uczniowie słuchali o odpowiedzialnej pracy strażaków. Młody strażak Dawid  pokazał młodzieży jak ważna jest pierwsza pomoc niesiona poszkodowanym. Zaprezentował jak prawidłowo powinno się udzielać pierwszej pomocy. Pod  jego okiem uczniowie  ćwiczyli na fantomach podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zadawali pytania i sami opowiadali o swoich doświadczeniach z tym tematem.

Galeria zdjęć

NO PROMIL – NO PROBLEM – HAPPENING NA RYNKU W OŚWIĘCIMIU

IMG_20181116_113834(1)

W dniu 16 listopada uczniowie z klas VI i VII uczestniczyli w happeningu na Rynku w Oświęcimiu. Impreza była zwieńczeniem kampanii społecznej  „NO PROMIL – NO PROBLEM”, do której przystąpiła nasza szkoła. Uczniowie przemaszerowali przez miasto w białych podkoszulkach, z transparentami i hasłami, które pokazywały, że jesteśmy przeciwko pijanym kierowcom, którzy narażają życie swoje i innych. W trakcie happeningu uczniowie wspólnie z uczniami innych oświęcimskich szkół, zobaczyli pokazy psów ratowniczych oraz spróbowali z pomocą policjantów, spaceru w narkogoglach i alkogoglach. Była to bardzo sugestywna symulacja skutków użycia alkoholu i narkotyków.

Galeria zdjęć

 

 

„Dajemy poMoc” – druga część projektu

NARKOTYKI, ALKOHOL, NIKOTYNA – WARSZTATY DLA UCZNIÓW

W listopadzie gościliśmy Pana Zbigniewa Krempickiego. To terapeuta, który pracuje z osobami uzależnionymi.  W naszej szkole spotkał się z uczniami klas VI i VII. Uczniowie mieli okazje wysłuchać ciekawych informacji o mechanizmach uzależnienia, przyczynach uzależnień i sposobach ochrony przed uzależnieniem się. Najciekawszą częścią spotkania była rozmowa z uczniami, którzy byli ciekawi wielu spraw związanych z tym tematem. Zadawali pytania, a gość cierpliwie na nie odpowiadał.

Warsztaty były drugą częścią projektu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą „Dajemy poMoc”.

 

Nocka w szkole 2018

17

Jedenastkę od innych wolę, bo mamy tu nockę w szkole.

Pod takim hasłem kolejny rocznik czwartoklasistów naszej szkoły spędził nockę w szkole. W tym roku noc w szkole spędzili uczniowie klas 4b i4c. Celem imprezy było pokazanie szkoły od innej, mniej oficjalnej strony, ale także integracja klas. Nauczycielom zależało, aby uczniowie polubili swoją szkołę i chętnie do niej przychodzili. Uczniowie jednoczyli się przy wspólnych zadaniach, nie tylko w obrębie swoich klas. Zabawy były tak pomyślane i zaplanowane, by pokazać dzieciom, że najbardziej owocna i najważniejsza jest współpraca i konstruktywne działanie wszystkich członków poszczególnych klas. Przy szybkim podejmowaniu takich decyzji znikają wszelkie bariery czy nawet antypatie. Aby wykonać zadanie konieczna jest współpraca. Więzi rodzą się same. W ramach Kampanii Społecznej ,,NO PROMIL NO PROBLEM’’ uczniowie wykonali wspólne plakaty. W tym roku wielką radością była dla dzieci dyskoteka zorganizowana, jako ukoronowanie wspólnych zabaw. Uczniowie bardzo lubią „Nocki w szkole”. Mamy też informacje zwrotne od rodziców naszych uczniów, że impreza bardzo im się podobała, a dzieci mile ją wspominają.

Galeria zdjęć

„Dajemy poMoc” warsztaty dla klas 6-7

Przemoc (1)

W dniu 16 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez gościa z Krakowa Panią Marzenę Kowalczyk. Warsztaty dotyczyły tematyki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. W spotkaniu wzięły udział klasy VI i VII ( sześć klas).

Uczniowie obejrzeli fragment filmu fabularnego, który stał się kanwą do pracy w grupach i dyskusji. Młodzież była zaangażowana , otwarta i ciekawa. Zadawali pytania, na które wspólnie z prowadzącą szukali odpowiedzi.

Warsztaty były częścią projektu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą „Dajemy poMoc”.

Galeria zdjęć

1 2 3 6