Pedagog

Godziny pracy pedagogów

 

 

XI edycja kampanii społecznej No Promil – No Problem

logo2018--kolor

W Małopolsce ruszyła XI edycja kampanii społecznej No Promil – No Problem, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Nasza szkoła również przystąpiła do kampanii.

W miniony czwartek 18 października odbyły się apele dla uczniów klas IV- VIII podczas, których młodzież zapoznała się z tematem kampanii i jej przesłaniem.  Głównym celem jest ograniczenie na terenie małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Musimy być bardziej krytyczni i kategorycznie przeciwstawiać się prowadzeniu pojazdów przez osoby będące pod wpływem środków psychoaktywnych. Działania kampanijne mają zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży o odpowiedzialności za życie własne i cudze, a także  zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

W ramach działań związanych z kampanią w naszej szkole odbędą się:

  • zajęcia w klasach I-VIII,
  • konkurs (literacki, multimedialny, plastyczno – techniczny),
  • miejski happening,
  • tablica informacyjna dotycząca  kampanii,
  • szkolenie przedstawicieli samorządu uczniowskiego klas siódmych.

 

Kampania społeczna „NO PROMIL – NO PROBLEM”

logo2018--kolor

Urząd Miasta Oświęcim  organizuje na terenie miasta kampanię społeczną „NO PROMIL – NO PROBLEM”. Z tej okazji kilku nauczycieli brało udział w odpowiednim szkoleniu jako przyszli koordynatorzy kampanii w szkole. Na warsztaty i szkolenie w innym dniu zaproszenie otrzymały także samorządy uczniowskie klas 7. W czasie kilkugodzinnych warsztatów uczniowie mieli okazję uczestniczyć w dyskusji na temat szkodliwości jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Inspiracją do dyskusji był film Dagmara wyprodukowany przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego.

Podczas drugiej części warsztatów liderzy klas 7 uczestniczyli w szkoleniu jak przeprowadzić „Debatę Oksfordzką”. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Mówców Krakowskich. Po zakończeniu warsztatów, każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

Galeria zdjęć

Przyjaciele Zippiego

przyjaciele_zippiego_male

W tym roku szkolnym uczniowie klas I brali udział w programie profilaktycznym pod nazwą „Przyjaciele Zippiego”. Jest to program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Tematyka, którą poruszano dotyczyła promocji zdrowia psychicznego dzieci. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, angażowali się. Podobały im się zabawy i ćwiczenia. Byli aktywni i pełni zapału. Wychowawcy dostrzegają pozytywne efekty podjętych działań profilaktycznych. Poprawiły się relacje w grupie rówieśniczej. Program sfinansowany został przez Urząd Miasta w Oświęcimiu.

Strażak uczy ratować

20180607_082723

W dniu 07.06.2018 w naszej szkole  odbyło się spotkanie warsztatowe ze strażakiem – ratownikiem, które miało na celu zapoznać uczniów klas 5 z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności , podczas praktycznych ćwiczeń  z fantomem.

Umiejętność  udzielanie pierwszej pomocy to wiedza niezbędna na każdym etapie życia. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież nie brakuje. Według lekarzy i ratowników medycznych  bardzo często  to dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania pierwszej pomocy. To pokazuje, że uczestnictwo dzieci w pokazach, szkoleniach jest koniecznością.

Galeria zdjęć

Edukacja zdrowotna w klasach 2 i 3

DSC_1288

23 kwietnia klasy 2 i 3 odwiedziły wraz z opiekunem uczennice Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Starsze koleżanki zapoznały nas ze sposobem dbania o skórę głowy.

Pogadanka wzbogacona była o pokaz multimedialny, a na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę instruktażową.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nie tylko dzieci.

Galeria zdjęć

Zagrożenia związane z Internetem

foto

W dniu 17 kwietnia rodzice uczniów klas IV i VII spotkali się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu Panią Marzeną Ptasińską.

Rodzice usłyszeli o zagrożeniach jakie niesie ze sobą nieumiejętne korzystanie z Internetu przez osoby niepełnoletnie. Omówiono do czego dzieci mają prawo korzystając z szerokich możliwości Internetu. Pani Ptasińska zwróciła szczególną uwagę rodziców na portale społecznościowe, w których nasze dzieci często zamieszczają informacje o sobie, rodzinie i znajomych. Uczuliła na konieczność rodzicielskiej kontroli. Podkreślono również problem cyberprzemocy to znaczy przemocy z użyciem mediów elektronicznych – w szczególności Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży i ma tendencje do niekontrolowanego narastania. Po pewnym czasie trudno jest określić kto jest ofiarą a kto sprawcą.

Dynamiczny rozwój sieci powoduje, że rodzice często nie nadążają za swoimi dziećmi w dziedzinie technologi informacyjno- komputerowej. Ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń. Mamy nadzieję, że spotkanie z Panią Policjantką wzbudzi refleksje rodziców i wpłynie na bezpieczeństwo uczniów w Internecie.

Pedagog

Danuta Golonka

Zagrożenie w sieci – profilaktyka i reagowanie

W marcu uczniowie z klas czwartych spotkali się z przedstawicielami Komendy Policji w Oświęcimiu. Policjanci w oparciu o projekt „Owce w sieci” opowiedzieli uczniom o zagrożeniach, które może nieść ze sobą nieumiejętne korzystanie z Internetu. Zwrócono uwagę na problem uzależnienia od komputera, sieci, zakupów przez Internet, wirtualne przyjaźnie, anonimowość w sieci oraz przejawy cyberprzemocy. Podczas spotkania uczniowie mogli rozmawiać z policjantami oraz zadawać pytania.

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

jaś

W okresie od października 2017 do stycznia 2018 uczniowie klas V naszej szkoły uczestniczyli w programie profilaktycznym pt.: „Domowi Detektywi”. Przeszkoleni wychowawcy otrzymali materiały i wspólnie z liderami wyłonionymi w zespołach klasowych, prowadzili zajęcia z klasami. Do programu włączyli się rodzice, którzy razem ze swoimi dziećmi rozwiązywali w domu różne zadania i problemy. W ten sposób zawiązano drużyny Domowych Detektywów.

W dniu 25 stycznia rodzice zostali zaproszeni do szkoły i uczestniczyli w „Wieczorze Jasia i Małgosi”. Był to szczególny zimowy wieczór, kiedy każde dziecko mogło się zaprezentować przed swoimi rodzicami. Były występy, krzyżówki, pokazy, ankiety, a na koniec coś słodkiego.

Głównym założeniem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Realizacja programu możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Bezpieczne ferie

ferie

Spotkania naszych uczniów ze Strażą Miejską to już tradycja. W dniu 30.01.2018 podczas apeli dla klas 4-7 Strażnik Miejski Pan Krzysztof Miśkiewicz przypomniał uczniom o bezpiecznych zachowaniach podczas ferii zimowych. Co prawda jeszcze kilka dni musimy na nie zaczekać, ale gdy nadejdą uczniowie muszą wiedzieć jak bezpiecznie spędzać wolny czas zimą. Wyposażeni w szereg praktycznych rad, wskazówek i zasad możemy już myśleć o zbliżających się feriach…

Pedagodzy

„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

mikolaj-dd

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”

Safona

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy przyłączyli się do naszej szkolnej, tradycyjnej, grudniowej akcji pod hasłem „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Kolejny już raz kilkunastu uczniów naszej szkoły mogło poczuć, że kogoś ich los obchodzi…

Dziękujemy

Pedagodzy

Zespół katechetyczny

Samorząd Uczniowski

1 2 3 4 6