Pedagog

Godziny pracy pedagogów

 

 

Zagrożenia w Internecie!!!

ogłoszenie dla rodzica

Drodzy Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci zamieszczamy informacje przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pomogą nam dorosłym zwrócić uwagę na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie mogą zetknąć się  w internecie.

Zagrożenia w internecie

Pedagodzy

Podziękowanie!

Zbiórka maskotek (1)

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie zabawki, które przynieśli uczniowie w ramach akcji „Przytulanka dla Pogotowia Ratunkowego”. Mamy nadzieję, że zabawki te będą wsparciem w bardzo trudnych chwilach dla każdego poszkodowanego dziecka.

 

Pedagodzy

Galeria zdjęć

Świetlica terapeutyczna przy parafii św. Maksymiliana

ogłoszenie dla rodzica

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zakończyło prowadzenie świetlicy przy ulicy Partyzantów 2.

Dzieci, które uczęszczały tam na zajęcia mają możliwość korzystania z opieki i pomocy w placówce prowadzonej przez „Rodzinę Kolpinga” przy Parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny. Placówka czynna jest:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 14.00 do 18.00
 • wtorek – od 13.00 do 18.00
 • w dni wolne od nauki szkolnej – od 10.00 do 14.00

 

Pedagog

Akcja – „Przytulanka dla Pogotowia Ratunkowego!”

pluszak

Ty też możesz pomóc!

Przytulanka dla Pogotowia Ratunkowego !

Zwracamy się z apelem do uczniów i ich rodziców o włączenie się w naszą akcję zbiórki maskotek dla Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu.

Przytulanka jest nie tylko wsparciem dla dzieci w bardzo trudnych chwilach, ale pomaga też załodze karetki nawiązać kontakt z maluchem i wykonać niezbędne czynności medyczne.

Jeśli masz maskotki (mogą też być używane, ale koniecznie niezniszczone i czyste) i chcesz je podarować dzieciom poszkodowanym w wypadkach, przynieś je do gabinetu pedagoga w dniach od 13 do 17 marca 2017r.

Pedagodzy

Nocka w szkole

Nocka w szkole (3)

W nocy z 3 na 4 marca  dzieci z klas czwartych spędziły noc w szkole. Miały okazję sprawdzić czy  w szkole  nocą straszy czy też jest miło i przyjaźnie jak w dzień.

Około godziny 19 czwartoklasiści zameldowali się na miejscu zbiórki. Pożegnali się z rodzicami i…zaczęła się zabawa. Największą niespodzianką okazało się oglądanie nieba w nocy. Dzięki uprzejmości jednego z rodziców, który przywiózł ze sobą teleskop, dzieci mogły podziwiać Jowisza, Marsa, Księżyc ,rodzące się gwiazdy ,gwiazdozbiory, itp oraz pogłębiły wiedzę na temat kosmosu. Dużo emocji wzbudziły zajęcia integrujące  uczniów w sali gimnastycznej. Były to zarówno zajęcia fizyczne, np. przeciąganie liny, budowa  „drzewa” z ciał, jak  i umysłowe, np. rozwiązywanie zadań logicznych, rebusów, krzyżówek ortograficznych, czy zagadek  matematycznych. Na koniec przyszedł czas na odpoczynek, a tu kolejna atrakcja. Gdy dzieci już ułożyły się do snu, wychowawczynie włączyły im film pt. „Opowieści z Narnii”..To niezapomniane przeżycie –oglądanie filmu na wielkim ekranie  w nocy w sali gimnastycznej .

Okazało się, że szkoła jest fantastyczna i w dzień, i w nocy. Czwartoklasiści wrócili do stęsknionych  rodziców może troszkę niewyspani, ale na pewno szczęśliwi i pełni wrażeń .

Galeria zdjęć

„Jedenastkę” od innych wolę, bo mamy tu „Nockę w szkole”!

nocka-w-szkole-4c-3

„Nocka w szkole” to nasza coroczna impreza integracyjna dla klas IV. W minionym tygodniu, o godzinie 19.00 z czwartku na piątek (13 /14 października) uczniowie klasy 4c stawili się w szkole prawie w komplecie Każdy uczestnik przyniósł ze sobą śpiwór i dobry humor oraz sporo ciekawości.

Czytaj dalej »

Wizyta strażaków

strażacy (18)

Dnia 30 marca 2016r. nasza szkoła ponownie gościła przedstawicieli Straży Pożarnej. Tym razem warsztaty zorganizowane zostały dla klas IV i V. Druhowie z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu opowiedzieli o swojej pasji , którą traktują jak służbę dla ludzi. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o ich odpowiedzialnej pracy, mogli również przekonać się jak ciężki jest strój strażaka, w którym rusza do akcji. W drugiej części strażacy uświadomili uczniom jak ważna i istotna jest pierwsza pomoc niesiona poszkodowanym. Zaprezentowali jak prawidłowo powinno się udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie pod okiem strażaków ćwiczyli na fantomach podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie strażacy zachęcili do wstępowania w szeregi ochotniczych straży pożarnych. Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy nowe zainteresowania, a może nawet pasje uczniów oraz podnieśliśmy świadomość potrzeby umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Galeria zdjęć

Bezpieczeństwo w szkole

Wkroczyliśmy w wiek XXI – wiek społeczeństwa informacyjnego. Zawrotne tempo przemian, ogromna ilość informacji i środków przekazu, osiągnięcia naukowe i techniczne, wszystko to może potęgować poczucie chaosu i zagubienia. Szkoła staje dziś przed dużym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w przyszłości, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć! Powinna dawać swoim absolwentom podstawy do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, aktywnego udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i politycznym, a także przygotowywać do uczenia się przez całe życie. Poczucie bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych wyzwań współczesnej szkoły.

Na obraz szkoły bezpiecznej i przyjaznej składa się wiele obszarów :

1. Potrzeba bezpieczeństwa – jest najważniejszą, podstawową potrzebą każdego człowieka, warunkiem zdrowia, uczenia się, rozwoju, dobrego funkcjonowania i osiągania sukcesów życiowych.

2 Stosunek do szkoły jako instytucji a także do nauczycieli jest niezmiernie istotny dla

rozwoju emocjonalnego i poznawczego ucznia

3 Klimat społeczny szkoły jako budowanie odpowiedniej atmosfery i poczucia przynależności uczniów do społeczności szkolnej.

4. Relacje interpersonalne – szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną, ale także miejscem gdzie dzieci i dorośli ludzie wchodzą w relacje interpersonalne, uczą się nawiązywać przyjaźnie, funkcjonować w grupie.

5. Wsparcie rodziców - nie do przecenienia jest rola i miejsce rodziców w budowaniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej a w szczególności partnerskie relacje z rodzicami.

Szkoła bezpieczna – to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele jak i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy, mają możliwość zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Warunkiem współpracy i dobrej atmosfery w szkole jest traktowanie ucznia, jako osoby, która ma prawo do szacunku, do wolności wyboru, uczenia się w ten sposób odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz za własne życie. Szkoła bezpieczna, sprzyja zdrowiu psychicznemu, służy rozwojowi osobistemu uczniów i rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli i Uczniów do zapoznania się z ciekawymi artykułami, analizami ankiet, badaniami i projektami dotyczącymi w/w problematyki na stronie: www.ore.edu.pl, zakładka : wychowanie i profilaktyka.

Potrzebujesz pomocy?

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139

od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 2200

tel. : +48 (33) 476 01 03 lub 510 347 573

e-mail : wsparcie@akcja.pl

strona internetowa : www.psowioik-oswiecim.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim, ul. Bema 4

od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500, a we wtorki w godz. 800 – 1600

tel. : +48 (33) 842 2 29

strona internetowa (ogólnopolska) : www.pcpr.info

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oświęcim, ul. Bema 4

tel. +48 (33) 843 11 62

e-mail: ppposwiecim@o2.pl

strona internetowa : www.poradnia-oswiecim.pl

 

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Oświęcim, ul. Orzeszkowej 1

tel. : +48 (33) 842 29 77

 

 Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2,

tel. +48 (33) 847 52 00 centrala telefoniczna

strona internetowa : www.oswiecim.policja.gov.pl

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Oświęcim ul. Solskiego 2 pok.1

tel. 33 84 29 310; 515 081 86

 

 NZOZ SOBRIETAS Centrum Psychoterapii

Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21

tel. 33 444 67 16;

mail: biuro@nzoz.sobrietas.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Euro – Med

ul. Dąbrowskiego 30, II piętro
32-600 Oświęcim
woj. małopolskie

tel.: +48663206334, 338411590
e-mail: or.oswiecim@euro-med.net.pl
www: http://www.euro-med.net.pl

Sprawdzian w klasie VI

sprawdzian

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas szóstych

Pragniemy przedstawić kilka istotnych informacji dotyczących sprawdzianu po klasie szóstej, jak również zachęcić do skorzystania z informacji zawartych na stronie internetowej: www.oke.krakow.pl w zakładce „Sprawdzian w klasie VI”

 • Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej,
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
  • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
  • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (w naszej szkole – angielskiego) i trwa 45 minut.
  • Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
 • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • W bieżącym roku szkolnym sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016r.

1 2 3 4 5