„Dzieci w sieci”

logo_dziecko_w_sieci

W dniu 10 kwietnia odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów klas I- III. Tematem spotkania była aktywność naszych dzieci w internecie. Pan Bogumił Stoksik – trener z Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie, poruszył temat uzależnienia od komputera i niepokojących symptomów, na które powinni zwrócić uwagę rodzice. Kolejny temat to gry komputerowe, ich tematyka oraz dostosowanie do wieku dziecka. Musimy być bardzo uważni w doborze gier dla dzieci. Ważną kwestią jest też cyberprzemoc, która dotyka wiele dzieci. Prowadzący zwrócił uwagę na to jak nie stać się sprawcą i nie zostać ofiarą przemocy w sieci. To my rodzice musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci wprowadzając odpowiednie filtry i zabezpieczenia komputerowe. Po zakończeniu spotkania rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem.