EPSILON w naszej szkole!

W minionym tygodniu uczniowie z klas II i III wspólnie ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w programie Profilaktyczno- Wychowawczym Epsilon organizowanym przez Stowarzyszenie Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi.

Działania podejmowane w ramach realizacji programu mają na celu:

  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dzieci,

  • zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego,

  • zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa ,

  • rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”,

  • zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do silnego zespołu klasowego

  • zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole

W przyjaznej i miłej atmosferze wszyscy dobrze się bawili, a jednoczenie wiele nauczyli.