Informacja na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2017/2018 będą obowiązywały podręczniki i ćwiczenia zgodnie z wykazem umieszczonym w załączniku. Rodzice/ prawni opiekunowie kupują wyłącznie materiały edukacyjne do zajęć z religii. Wszystkie pozostałe podręczniki i ćwiczenia kupuje szkoła w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki zakupione z dotacji są własnością szkoły i po zakończeniu roku szkolnego należy je zwrócić do biblioteki szkolnej.
Szczegółowy wykaz podręczników znajduje się TUTAJ.

Dyrektor szkoły

Danuta Skrzypecka