Konkurs „No Promil – No Problem”

konkurs (1)

Konkurs „No Promil – No Problem”

Zapraszamy  i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek” w ramach kampanii społecznej: „No Promil – No Problem”.

Tematem konkursu jest przedstawienie przykładu ODPOWIEDZIALNEGO zachowania, w tym odpowiedzialnego zachowania jako kierowca, pasażer lub świadek.  Autor pracy  powinien na ten temat porozmawiać z rodzicami  dziadkami, kuzynami lub sąsiadami, a następnie opowiedzieć/narysować/nagrać/sfilmować lub przedstawić w inny, wybrany przez siebie sposób USŁYSZANĄ HISTORIĘ. Praca może być:

  1. Literacka:np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.
  2. Multimedialnanp.: prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji radiowej,  słuchowiska, piosenki, hymnu,  stworzenie albumu multimedialnego – technika dowolna.  Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze,  przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 700 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.
  3. Plastyczno-techniczna:np.: album, gazetka,  projekt plakatu, komiks, instalacja przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne)

Prace należy składać u swoich wychowawców w terminie do 16 listopada 2018 r. łącznie ze stosownymi  zgodami rodziców/ prawnych opiekunów. Szczegółowe informacje i wzory formularzy znajdują się w regulaminie konkursu na stronie: http://www.bezpromilowo.pl/kamp2018/download/do-pobrania/konkurs2018.pdf

 

Pedagodzy i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego