Stołówka

stołówkaW naszej szkole można zjeść bardzo smaczny i tani obiad. Jadłospisy układamy w oparciu o fachową literaturę: Instytutu Żywności i Żywienia oraz Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,70 zł.
Odpłatności za obiady przyjmuje między 30 a 8 danego miesiąca intendentka świetlicy.

Zwroty za obiady przyjmujemy osobiście lub telefonicznie (844 56 91 92). Przyjęcie lub rezygnację z obiadu prosimy zgłaszać z końcem miesiąca

Jadłospis wrzesień 2018

 

SZANOWNI RODZICE

Bardzo proszę o jak najszybsze zgłaszanie do intendenta szkolnego, czy dziecko będzie korzystało  z obiadów od września 2018 r. Informacja ta jest niezbędna do zaplanowania zakupów  i przygotowania posiłku w nowym roku szkolnym.

Termin rozpoczęcia wydawania obiadów planujemy od dnia 6 września 2018 r.

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień wynosi:

17 obiadów x 2,70 zł. = 45,90 zł.

Uprzejmie prosimy rodziców o terminową wpłatę ( od 1-10 września ) i przestrzeganie w/w terminu.

 

Rodziców dzieci korzystających z dofinansowania z ośrodków: MOPS, GOPS i innych, posiadająch decyzje o dofinansowaniu obiadów od września prosi się o dostarczenie w/w decyzji do naszej placówki.

 

 

 

 

Nasza jadalnia to nie tylko miejsce, gdzie można smacznie i zdrowo zjeść ale miejsce w którym wraz z panią ze świetlicy można odrobić zdanie, pobawić się w różne zabawy i gry oraz wykazać się twórczo w różnych technikach plastycznych.