Odbiór stypendiów!

ogłoszenie dla rodzica

Informacja dla rodziców!

Zapraszamy po odbiór stypendium naukowego lub sportowego do sekretariatu szkoły w dniach 21.09.2018-25.09.2018 w godzinach 7.00-14.00.