„Pięknie mówię, pięknie czytam”- innowacja pedagogiczna w nowym roku szkolnym

16831599_1596986286997813_1586075296_n

Piękna mowa i sprawność artykulacyjna jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważna. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy Państwu, we wszystkich klasach pierwszych innowację pedagogiczną pt. „Pięknie mówię, pięknie czytam”. Program edukacji wczesnoszkolnej zostanie wzbogacony o elementy z zakresu terapii logopedycznej oraz ogólnorozwojowej. Proponujemy zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę, na których uczniowie będą doskonalić dykcję i ćwiczyć prawidłową artykulacje głosek. Będą prowadzone ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, relaksacyjne i rozluźniające mięśnie aparatu mowy.  Dodatkowo wzbogacimy program o elementy logorytmiki, która jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną i składa się na nią szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. W programie pojawią się także ćwiczenia kaligrafii i pięknego pisania, które usprawniają rękę i ćwiczą koncentrację. Dodatkowo proponujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu,  które są bardzo dobre dla dzieci zagrożonych dysleksją. Zadania tego typu rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne,  sekwencyjne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, sprzyjają w nauce matematyki. W programie zawarty jest również krótki kurs języka migowego, uczący dzieci podstawowych słów i zwrotów oraz uwrażliwiający na sytuację i los ludzi niepełnosprawnych.