Witamy w szkole!

2014 pasowanie (22)

W dniu 1 września 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się ważna uroczystość.

Do grona społeczności szkolnej przyjęte zostały dzieci, które w obecności rodziców i zaproszonych gości zostały pasowane i złożyły uczniowskie ślubowanie.

Jest to ważna chwila w życiu każdego pierwszaka. Pasowania przy pomocy wielkiego, symbolicznego ołówka dokonała dyrektor szkoły pani Danuta Skrzypecka. Potem odbył się pierwszy „szkolny egzamin”, czyli uczniowie odpowiadając na postawione pytania ślubowali być dobrymi uczniami, kolegami, Polakami. Wszyscy otrzymali pierwsze pamiątkowe dyplomy.

Nowych uczniów powitali ich starsi koledzy z kas III, którzy przygotowali krótki program artystyczny oraz życzyli pierwszakom powodzenia w nowym roku szkolnym.

Pod opieką wychowawców uczniowie rozeszli się do sal.

W naszej szkole w tym roku szkolnym są następujące klasy pierwsze:

  • klasa I a wychowawca pani Katarzyna Chowaniec
  • klasa I b wychowawca pani Ewa Pawlica
  • klasa I c wychowawca pani Dorota Radomska
  • klasa I d wychowawca pani Beata Masny
  • klasa Ie wychowawca pani Barbara Puchajda

Pierwszakom życzymy powodzenia!

Galeria zdjęć