„Wychowanie do życia w rodzinie” zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

ogłoszenie dla rodzica

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku, zajęcia z „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. W związku z tym, w okresie I zajęcia dla klas 5 i 6 odbywać się będą według następującego harmonogramu:

klasa 5a  – środa 13:35-14.20,

klasa 5b – środa 12:45-13.35

klasa 5c -czwartek 13.35-14.20

klasa 6a – środa 8:00-8:45

Klasy 5d i 6b – w czasie zastępstw doraźnych ze względu na treningi

Klasy 4 i 7 będą realizować zajęcia w II okresie roku szkolnego 2017/2018

Zajęcia są obowiązkowe chyba, że rodzice/prawni opiekunowie napiszą oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach przez swoje dziecko.

Zajęcia rozpoczną się od 18 września 2017 roku.

Prowadzący

Agnieszka Pomietlak