Wypłata stypendiów za rok szkolny 2016/2017

ogłoszenie dla rodzica

Uprzejmie informujemy, że stypendia za rok szkolny 2016/2017 będą wypłacane w dniu 22 września 2017 (piątek) w sekretariacie szkoły. Godziny wypłaty: 8.00-14.30.

Zapraszamy osobiście rodziców/prawnych opiekunów.

 

Sekretarz Szkoły