XI edycja kampanii społecznej No Promil – No Problem

logo2018--kolor

W Małopolsce ruszyła XI edycja kampanii społecznej No Promil – No Problem, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Nasza szkoła również przystąpiła do kampanii.

W miniony czwartek 18 października odbyły się apele dla uczniów klas IV- VIII podczas, których młodzież zapoznała się z tematem kampanii i jej przesłaniem.  Głównym celem jest ograniczenie na terenie małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Musimy być bardziej krytyczni i kategorycznie przeciwstawiać się prowadzeniu pojazdów przez osoby będące pod wpływem środków psychoaktywnych. Działania kampanijne mają zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży o odpowiedzialności za życie własne i cudze, a także  zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

W ramach działań związanych z kampanią w naszej szkole odbędą się:

  • zajęcia w klasach I-VIII,
  • konkurs (literacki, multimedialny, plastyczno – techniczny),
  • miejski happening,
  • tablica informacyjna dotycząca  kampanii,
  • szkolenie przedstawicieli samorządu uczniowskiego klas siódmych.