Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VII

ogłoszenie dla rodzica

17 kwietnia 2018r. (wtorek)

Klasy IV i VII rozpoczynają zebranie od spotkania z przedstawicielami Komendy Policji  w jadalni szkolnej.

Tematyką spotkania będą zagrożenia związane z internetem.

Zebranie godz. 16:45

 1. IV a – mgr Magdalena Kopala – s. 42
 2. IV b – mgr Joanna Kotlarczyk – s. 25
 3. IV c – mgr Katarzyna Klich – s. 27
 4. IV d – mgr Małgorzata Piecha – s. 14
 5. VII a  – p.  Joanna Filous – s. 48
 6. VII b  – mgr Agnieszka Pocztowska – s. 31
 7. VII c – mgr Aleksandra Krawczyk – s. 32

 

Zebranie godz. 1700 ( w salach lekcyjnych)

 1. V a – mgr Wioleta Guzdek– s. 30
 2. V b – mgr Beata Latko – s. 40
 3. V c – mgr Agata Wrona – s. 41
 4. V d – mgr Izabella Krzanak – s. 33
 5. VI a   – mgr Zdzisława Rosiek –  s. 29
 6. VI b   – mgr Monika Wiecheć – s. 26

 

Konsultacje nauczycieli 1800-1900

mgr Beata Baran – konsultacje w dn. 16.04 (poniedziałek)

mgr Jolanta Brandys – pokój nauczycielski

mgr  Renata Drewniak – pokój nauczycielski

mgr Marta Kaczanowska – pokój nauczycielski

mgr Paweł Kotlarczyk – pokój nauczycielski

mgr Elżbieta Kurzak – pokój nauczycielski

mgr  Ewa Majkut – pokój nauczycielski

mgr  Magdalena Myśliwiec – pokój nauczycielski

mgr  Artur Nagi  – pokój nauczycielski

mgr Monika Panek – pokój nauczycielski

mgr  Dariusz Pawlica – pokój nauczycielski

mgr Agnieszka Pomietlak – s. 34 – biblioteka

mgr Monika Ryśko –  pokój nauczycielski

mgr Jolanta Toporczyk – s. 35

mgr Wojciech Stachura – pokój nauczycielski

mgr  Marek Wasztyl – pokój nauczycielski

Dyżur dyrektora:

mgr Danuta Skrzypecka – 17.15-18.15

Dyżur wicedyrektora:

mgr Grażyna Marchalewicz – 1630 – 1730

 Dyżur pedagoga:

mgr Danuta Golonka – 1600 – 1700