Zebrania z rodzicami klas IV-VII w dniu 13 września

ogłoszenie dla rodzica

Klasy V i VI rozpoczynają zebranie od spotkania z p.  Agnieszką Pomietlak w jadalni szkolnej.

Spotkanie będzie dotyczyło „Wychowania do życia w rodzinie”.

ZEBRANIA godz. 16:45

 1. V b – mgr Beata Latko – s. 26
 2. V c – mgr Agata Wrona – s. 41
 3. V d – mgr Izabella Krzanak – s. 33

ZEBRANIA godz. 17:00

 1. V a – mgr Wioleta Guzdek– s. 30
 2. VI a – mgr Zdzisława Rosiek – s. 42
 3. VI b – mgr Monika Wiecheć – s. 32

ZEBRANIA godz. 17:00 ( w salach lekcyjnych)

 1. IV a – mgr Magdalena Kopala – s. 29
 2. IV b – mgr Joanna Kotlarczyk – s. 25
 3. IV c – mgr Katarzyna Klich – s. 27
 4. IV d – mgr Małgorzata Piecha – s. 14
 5. VII a – p. Aleksandra Mazur – s. 48
 6. VII b – mgr Agnieszka Pocztowska – s. 31
 7. VII c – mgr Aleksandra Krawczyk – s. 40