Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

ogłoszenie dla rodzica

16 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Zebrania  godz. 17:00 – 18:00

  1. Ia    – mgr Dorota Radomska –  s. 13
  2. Ib   – mgr Beata Masny –  s. 45
  3. IIa   – mgr Małgorzata Kałka –  s. 46
  4. II b   – mgr Jadwiga Kocurek –  s. 40
  5. III a   – mgr Małgorzata Żądło –  s. 44
  6. III b   – mgr Jadwiga Paw –  s. 48
  7. III c   – mgr Marta Mazgaj –  s. 41
  8. III d   – mgr Danuta Herma –  s. 47
  9. III e   – mgr Magdalena Huber –  s. 42

Konsultacje 17.00-18.00

p. Baran Beata – pokój nauczycielski

Dyżur wicedyrektora:

p.Grażyna Marchalewicz – 17.30-18.00

Dyżur pedagoga:

mgr Jolanta Drabczyk – 16:00 – 17:00