Zmiany organizacyjne w pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 nastąpią zmiany w organizacji oddziałów. Oddziały 3c i 3d ( w r. szk. 2016/2017) będą połączone od 1 IX 2017 r. w jeden oddział pod nazwą 4c. W związku z tym oddział 3e zmienia nazwę na 4d – oddział sportowy. Natomiast oddział 6a i 6b zostaną połączone w jeden oddział pod nazwą 7a. W związku z tym oddział 6c zmienia nazwę na 7b, a oddział sportowy 6d zmienia nazwę na 7c – oddział sportowy. Na poziomie klasy 1, 2, 4, 5 liczba i nazwa oddziałów nie ulega zmianie.

Dyrektor szkoły

Danuta Skrzypecka