Zwrot książek i podręczników

ogłoszenie dla rodzica

Chociaż do końca roku szkolnego zostało jeszcze kilka tygodni, biblioteka szkolna przypomina o konieczności zwrotu podręczników do biblioteki przez wszystkich uczniów klas 1-7. Uczniowie wyjeżdżający na „zieloną szkołę” proszeni są o zwrot podręczników i wypożyczonych książek najpóźniej do 30 maja 2018r. Pozostali uczniowie powinni to zrobić najpóźniej do 18 czerwca. Uczniowie klas 4-7 oddają podręczniki w komplecie (wszystkie razem). Proszę o sprawdzenie czy oddawane podręczniki są w dobrym stanie, umożliwiającym dalsze jego użytkowanie przez innych uczniów. W przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia proszę o jak najszybszy kontakt z biblioteką. Oceny stanu użytkowanych podręczników dokonywać będzie specjalnie powołana komisja.

A. Pomietlak