Zwrot książek i podręczników

ogłoszenie dla rodzica

Przypomina się uczniom o konieczności zwrotu podręczników i książek do biblioteki najpóźniej do 18 czerwca. Uczniowie klas 4-7 oddają podręczniki w komplecie (wszystkie razem). Proszę o sprawdzenie czy oddawane podręczniki są w dobrym stanie, umożliwiającym dalsze jego użytkowanie przez innych uczniów. W przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia proszę o jak najszybszy kontakt z biblioteką. Oceny stanu użytkowanych podręczników dokonywać będzie specjalnie powołana komisja. Odkupione książki należy przynosić do biblioteki, a ewentualne wpłaty za podręczniki zniszczone lub zagubione należy dokonywać na konto szkoły:

Nr konta 56 8136 0000 0031 0112 2000 0030    

Bank Spółdzielczy w Zatorze o/ Oświęcim

 Tytuł przelewu:

 Imię nazwisko ucznia, klasa, tytuł książki

A. Pomietlak