Pedagog

Godziny pracy pedagogów

 

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”

Logo_CRL_RGB

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu i Ty poświęć trochę czasu na naukę. Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego – organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców” kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film “Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa” to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

 

Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła do tej akcji zachęcamy rodziców do zapoznania się z powyższymi informacjami.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI

daisy-712892_640

 

 

Nie liczy się to ile posiadasz,

ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel związany ze zbiórką odzieży używanej dla osób bezdomnych. Dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać prawie 60 paczek pełnych ciepłej odzieży i drobnych sprzętów kuchennych. Szczególne podziękowania przekazujemy rodzicom naszych uczniów Państwu Dorocie i Pawłowi Jurkiewiczom, którzy byli pomysłodawcami tej akcji i zajęli się  przekazaniem wszystkich zebranych rzeczy osobom potrzebującym.

 

Pedagodzy

Podziękowanie

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:

dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

Kolejny raz nasza szkolna akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” pokazała, że stanowimy społeczność, która zawsze może na siebie liczyć. Udało się przygotować wiele paczek ze słodyczami. Wszystkie są już rozdane !!! Było wiele radości, podziękowań i wzruszeń. To dzięki Wam znowu pojawił się uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Za hojność i wszelkie dobro dziękujemy.

Życzymy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2020 Roku samych dobrych dni!

Pedagodzy i  Samorząd Uczniowski

“Używaj zmysłów, bądź w realu”

bezpieczne dziecko

Według najnowszych badań opublikowanych w raporcie “Młodzi cyfrowi” , co piaty uczeń nałogowo korzysta z telefonu komórkowego. Aż 25% uczniów czuje się przeciążonymi nadmiarem informacji docierających do nich przez internet. Coraz więcej ludzi, w tym dzieci i młodzieży, staje się ofiarami uzależnienia od tzw. nowych technologii i Internetu. Istnieje, więc bardzo realna potrzeba podejmowania działań w ramach skutecznej edukacji społeczeństwa o istocie zagrożenia i niebezpieczeństw, jakie za sobą niosą te uzależnienia. W związku z tym Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak zdecydowała się wesprzeć kampanię społeczną „Używaj zmysłów – bądź w realu” organizowaną w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży o charakterze informacyjnym, której głównymi odbiorcami będą rodzice i nauczyciele, ale także dzieci i młodzież. Szczegóły kampanii dostępne są na stronie https://kuratorium.krakow.pl/kampania-spoleczna/

 

Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą

DSC_4789

W dniu 20.11 klasy 5 i 6 wzięły udział w warsztatach profilaktycznych pod hasłem :” Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą”. Każda klasa została podzielona na 3 zespoły: plastyczny, naukowy i sportowy. Uczniowie wykonywali zadania związane z profilaktyką uzależnień.

Galeria zdjęć

Happening – zakończenie kampanii społecznej „No promil – No problem”

IMG_0460

W dniu 12 listopada przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu odbył się happening podsumowujący kampanię społeczną „No promil- No problem”, prowadzoną na terenie naszego miasta. W happeningu wzięli udział uczniowie klas VII i VIII ze wszystkich oświęcimskich szkół podstawowych. Ubrani w białe podkoszulki z logiem kampanii przemaszerowaliśmy przez ulice naszego miasta. Uczniowie nieśli swoje banery i transparenty. W ten sposób pokazaliśmy nasz sprzeciw wobec pijanych kierowców, którzy często powodują wypadki, w których tracą zdrowie i życie niewinni ludzie. W tej dużej plenerowej imprezie wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Opowiedzieli uczniom jak często są świadkami takich tragicznych zdarzeń wykonując swoją służbę na naszych drogach. Uczniowie mieli szczególną okazję i możliwość sprawdzenia w symulatorze dachowania i symulatorze zderzeń, jak czuje się człowiek w czasie wypadku samochodowego. Każdy chciał również sprawdzić swój refleks przy refleksomierzu. Uczniowie naszej szkoły, którzy byli laureatami konkursu plastycznego pod hasłem „No promil- No problem”, otrzymali nagrody i gratulacje z rąk Prezydent Miasta Oświęcimia. Kolejny raz nasza młodzież mogła uczestniczyć w ważnym , społecznym wydarzeniu.

Galeria zdjęć

Konkurs “NO PROMIL – NO PROBLEM”

LOGO_XII_edycji_2019

Zapraszamy  i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek” w ramach kampanii społecznej: „No Promil – No Problem”.

Tematem konkursu jest przedstawienie sytuacji, prawdziwej lub wyobrażonej, w której będzie wykorzystane przesłanie płynące z kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Działania kampanijne mają zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży o odpowiedzialności za życie własne i cudze, a także  zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

Praca indywidualna może być:

 1. Literacka:np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.
 2. Multimedialna np.: prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji radiowej,  słuchowiska, piosenki, hymnu,  stworzenie albumu multimedialnego – technika dowolna.  Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze,  przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 700 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.
 3. Plastyczno-techniczna: np.: album, gazetka,  projekt plakatu, komiks, instalacja przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne)

Prace należy składać u swoich wychowawców w terminie do 25 października 2019 r. łącznie ze stosownymi  zgodami rodziców/ prawnych opiekunów. Szczegółowe informacje i wzory formularzy znajdują się gabinecie pedagogów oraz w regulaminie konkursu na stronie: https://drive.google.com/file/d/1128IEOPX3AI0FOoHXIwQhDxvlfwlRatH/view?usp=sharing

CZEKAJĄ CIEKAWE NAGRODY !

Kampania No promil – No problem

LOGO_XII_edycji_2019

Nasza szkoła przystąpiła do XII edycji kampanii społecznej No Promil – No Problem, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce.

Głównym celem kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” 2019 jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Działania kampanijne mają zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży o odpowiedzialności za życie własne i cudze, a także  zmniejszyć liczbę wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.

W ramach działań związanych z kampanią w naszej szkole odbędą się:

 • zajęcia w klasach I-VIII,
 • konkurs (literacki, multimedialny, plastyczno – techniczny),
 • miejski happening,
 • tablica informacyjna dotycząca  kampanii.

 

 

EPSILON w naszej szkole!

W minionym tygodniu uczniowie z klas II i III wspólnie ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w programie Profilaktyczno- Wychowawczym Epsilon organizowanym przez Stowarzyszenie Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi.

Działania podejmowane w ramach realizacji programu mają na celu:

 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dzieci,

 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego,

 • zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa ,

 • rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”,

 • zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do silnego zespołu klasowego

 • zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole

W przyjaznej i miłej atmosferze wszyscy dobrze się bawili, a jednoczenie wiele nauczyli.

Wycieczka do Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

W dniu 15 lutego 2019r. uczniowie z klas VIII odwiedzili Zespól Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Uczniowie mogli zobaczyć bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których młodzież pracuje pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli często absolwentów tej właśnie szkoły. Zobaczyli specjalistyczny sprzęt, maszyny produkcyjne i specyfikę pracy w danym zawodzie. Poznali trzy specjalności: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, operator obrabiarek skrawających. Uczniowie zostali oprowadzeni po placówce. Cała szkoła zrobiła duże wrażenie, na naszych uczniach. Czas pokaże, czy któryś z nich od września rozpocznie w niej naukę?

1 2 3 7