Medal Miasta Oświęcim

Medal Miasta Oświęcim dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w latach 1970 – 2006 r.

W dniu 2 IX 2006 r., podczas uroczystej sesji Rady Miasta w OCK, dyrektor szkoły – Danuta Skrzypecka, odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Medal Miasta Oświęcim dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu w dowód uznania za wieloletnią działalność edukacyjną, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze a w szczególności za działania na rzecz promocji Oświęcimia poprzez sport, za wychowanie wielu młodych sportowców, których sukcesy przysparzają szkole, środowisku i miastu powodów do dumy i chluby w kraju i poza jego granicami.

Cieszy fakt, że to wyróżnienie szkoła otrzymała właśnie w tym roku, który Rada Miasta ogłosiła Rokiem Sportu – doceniony został wysiłek i ciężka praca wielu pokoleń wychowanków oraz ich nauczycieli i trenerów.

Szkoła Podstawowa Nr 11 w ciągu 36 lat istnienia dała się poznać jako instytucja w pełni wykorzystująca nowoczesną bazę sportową miasta (pływalnię, lodowisko, boiska i sale gimnastyczne) oraz wykwalifikowaną, pełną pasji i pomysłów kadrę nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz działaczy zaprzyjaźnionych klubów sportowych dla rozwijania kultury fizycznej i sportowych uzdolnień młodzieży .

Zgodna współpraca wielu podmiotów, inspirowana i koordynowana przez kolejnych dyrektorów szkoły, przyniosła sukcesy w wielu obszarach działań sportowo-wychowawczych. Pierwszym i najważniejszym stało się zapewnienie dzieciom i młodzieży wysokiej jakości zajęć lekcyjnych z przedmiotu wychowanie fizyczne oraz zajęć pozalekcyjnych odbywających się w ramach Szkolnego Koła Sportowego. O efektywności tej codziennej pracy dydaktycznej prowadzonej przez szkolną kadrę nauczycielską świadczą sukcesy wychowanków odniesione w rywalizacji międzyszkolnej nieraz wysokiej rangi. Oto najważniejsze:

II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Oświęcimia w lekkoatletyce w 1974 r.
I m. w Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej w 1974 r.
I m. dziewcząt w Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanym w ramach Jesieni Oświęcimskiej w 1982 r.
I m. dziewcząt w turnieju miejskim w piłce siatkowej w 1983 r.
Puchar Wyzwolenia Miasta w piłce siatkowej dziewcząt w 87 r.
I m. chłopców w piłce siatkowej i piłce ręcznej w rozgrywkach miejskich w 1993 r
I m. w miejskich Indywidualnych Biegach Przełajowych – 93 r.
III m. i puchar Igrzysk Młodzieży na szczeblu miasta Oświęcimia – 95 r.
II m. w Biegu Nadwiślańskim – 95 r.
III m. dziewcząt w „Błękitnej Sztafecie” (wielobój łyżwiarski) – 96
brązowy medal w Wojewódzkich Igrzyskach w biegu przełajowym na 3000 m – 96
brązowy medal w Wojewódzkich Igrzyskach w pchnięciu kulą – 96
brązowe medale dziewcząt w „Błękitnej Sztafecie” w Igrzyskach Wojewódzkich – 96
I m. w sztafetowych biegach przełajowych w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży – 97
II m. w „Błękitnej Sztafecie” w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży – 97
złoty medal w rzucie oszczepem w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży – 97
brązowy medal w biegu przełajowym na 3 tys. m oraz brązowy medal na 1000 m w Woj. Igrzyskach Młodzieży – 97
brązowy medal w piłce ręcznej chłopców Woj. Igrzysk – 97
brązowy medal w piłce nożnej Woj. Igrzysk – 97
II m.w „ 5. Biegu Fiata” – 97
I m.w biegu na 100m chłopców; I m.w biegu sztafetowym na 100m.; II w skoku w dal; II m. w Błękitnej Sztafecie ; II m. w piłce nożnej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży – 98
III m. w sztafetowych biegach przełajowych na Woj. Igrzyskach – 99
I m. w biegu na 1000 m podczas Woj. Gimnazjady Młodzieży w Krakowie – 99
II m. w „ Biegu Fiata” – 99
II m. w pchnięciu kulą; II m. łyżwiarzy szybkich; IV m. w biegu na 110m p.płotki; V m. w rzucie oszczepem podczas Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Krakowie – 2000 r.
I m. Błękitnej Sztafety w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 2001 r.
II m. w biegu ulicznym „ Wielka Majówka” – 2001
III m. Błękitnej Sztafety w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie – 2003
I m. w drużynowych biegach przełajowych chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Oświęcimiu-
2003
II m. dziewcząt w „Błękitnej sztafecie” w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie – 2004
IV m. drużyny chłopców w Turnieju Piłkarskim Coca-Cola Cup 2004
I m. w „12. Biegu Fiata”
IV m. chłopców w unihokeju na Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie – 2005
I m. w młodzieżowym biegu ulicznym „ Wielka Majówka” – 2005
I m. w unihokeju chłopców na Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 2005
złoty medal w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnym turnieju tenisa stołowego chłopców – 2005
I m. dziewcząt w III Zimowej Lidze Podwórkowej – 2005

Oddzielny rozdział to praca z klasami sportowymi. Od samego początku szkoła podjęła współpracę z KS „Unia” Oświęcim. Najpierw otoczyła opieką dziecięcą drużynę piłki nożnej, która istniała do 1986 r. Mimo zakończenia oficjalnej współpracy , nasze dzieci co roku biorą udział i zajmują medalowe miejsca w organizowanym przez klub sportowy Memoriale Eugeniusza Szustera.

W roku szk. 1986/87 szkoła zdecydowała się wspomóc w kształceniu utalentowanych dzieci klub hokejowy „ Unia” Oświęcim. Naturalną koleją rzeczy stawały się one zapleczem dla pierwszej drużyny, wielokrotnie mogącej się poszczycić tytułem mistrza Polski. Także i one w swoich kategoriach wiekowych, młodzików i żaków, zdobywały zaszczytne tytuły.

Drużyna Młodzików –

  • mistrzostwo Polski w l. 1994; 96,
  • wicemistrzostwo w l. 1992; 95; 97; 98.

Drużyna Żaków-

  • mistrzostwo Polski w l. 1996; 99,
  • wicemistrzostwo w l. 1992; 93; 94; 95; 97.

Drużyny te w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Złoty Krążek” zdobywały pierwsze miejsca w l.1990; 93; 94, w r. 95-trzecie miejsce.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 25.08 1999r. szkoła otrzymała przywilej prowadzenia klasy sportowej o profilu hokej na lodzie. Wyniki sportowe i edukacyjne młodych hokeistów dowodzą, że szkoła należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W kolejnych latach Szkolna Drużyna Hokejowa zanotowała następujące sukcesy:

I m. w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „ Złoty Krążek”
w Krakowie – 2002r; 2003; 2004; 2006
w Lidze Śląskiej: IV m. – Mikrusy; III. – Żaki młodsze; II m. – Żaki – 2002r
mistrzostwo Ligi Śląskiej (Mikrusy i Żaki młodsze) ; II m. – Żaki – 2003r.
mistrzostwo Ligi Śląskiej (Mikrusy, Żaki) – 2004
I m. w turnieju ogólnopolskim w Warszawie- Żaki młodsze – 2004r.
IV m. w unihokeju w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie – 2005 r.
Mistrzostwo Ligi Śląskiej – Mikrusy; Żaki młodsze; Żaki-2005; 2006

Oprócz wkładu w rozwój sportu wyczynowego w mieście, podkreślić należy inicjatywy zmierzające do upowszechnienia idei sportu masowego. Najdonoślejszym przedsięwzięciem w tej dziedzinie jest organizowany od 2000 r. corocznie Rajd Rowerowy. Jest to impreza rodzinna, angażuje za każdym razem 400-600 uczestników. Wszyscy oni mają okazję zdrowo i radośnie spędzić jeden dzień w pełnych uroku plenerach podoświęcimskich miejscowości.

Rajdy te stały się już tradycją i chlubą szkoły , przedsięwzięciem perfekcyjnie zorganizowanym, przy udziale sił i finansowych środków całej społeczności lokalnej. Są uznawane przez dzieci i dorosłych za jedną z największych atrakcji sportowych w mieście.

Innymi imprezami aktywizującymi całą społeczność szkolną były zawsze Szkolne Spartakiady oraz Dni Sportu Szkolnego.
Te wielostronne i różnorodne działania szkoły były wielokrotnie zauważane, doceniane i nagradzane .

W roku szk. 1996/97 szkoła zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę województwa bielskiego; 3.12.1998r. szkoła otrzymała wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w ogólnopolskim konkursie „Sport dla każdego”. 21.10.2004r. szkoła została wyróżniona i otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar za osiągnięcia sportowe w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego i Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej za r. 2003/2004.

Te, wybrane spośród wielu innych, przykłady działań sportowych Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu dowodzą , że odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu nie tylko intelektu, ale także zdrowia i sprawności fizycznej małych mieszkańców Oświęcimia. Daje im także szanse na rozwijanie talentu i zdobywanie sportowych laurów w przyszłości w sporcie wyczynowym.

Udane działania szkoły są także ważnym elementem promocji miasta w Polsce i za granicą /dzięki kontaktom międzynarodowym drużyny hokejowej/. Dzięki nim powstaje wizerunek miasta tętniącego życiem, otwartego, przyjaznego, pełnego radosnych, zdolnych, ambitnych i żądnych sukcesów dzieci i młodzieży.