Stołówka

stołówka

jadłospis 15.04.2024-26.04.2024

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na konto szkoły:  22 8136 0000 0031 0112 2000 0060

w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

Koszt obiadu dla ucznia to 5 zł. Wszelkich informacji udziela intendent szkoły.

intendent@sp11oswiecim.pl lub poprzez Librus.

regulamin stołówki