Stołówka

stołówka

Jadłospis styczeń-luty

Od września serdecznie zapraszamy na obiady uczniów klas pierwszych, uczniów nowo przyjętych oraz pozostałych uczniów, którzy jeszcze nie korzystali z obiadów w naszej szkole.

Informacja dodatkowa:

DOTYCZY WYŁĄCZNIE WRZEŚNIA

Uczniowie klas pierwszych proszeni są o pozostawienie wiadomości u wychowawcy

klasy lub telefonicznie u intendenta szkoły o korzystania z posiłku.

Uczniowie klas od II- VIII korzystający z obiadów we wrześniu 2021 r. proszeni są

o pozostawienie wiadomości do dnia 2 września 2021 r. (tj. do wtorku) poprzez aplikację Librus, telefonicznie lub osobiście u intendenta szkoły o korzystaniu z obiadu (informacja ta dotyczy również uczniów, który chcą wypisać się z obiadów).

Kwota do zapłaty (kl. II-VIII) za wrześniowe obiady zostanie podana indywidualnie dla każdego rodzica w aplikacji Librus ( po odliczeniu zwrotek za czerwiec).

Informacja ta niezbędna jest do zaplanowania zakupów na pierwsze dni września.

Obiady będą wydawane od dnia 6 września 2021 r.


 Wpłat za obiady należy dokonywać na konto szkoły:  22 8136 0000 0031 0112 2000 0060

w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

Koszt obiadu dla ucznia to 4 zł. Wszelkich informacji udziela intendent szkoły.