Świetlica

272766068_249423470705936_1402985322345934598_n

świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30 – 16:30. Program zajęć świetlicowych jest dostosowany do zainteresowań dzieci. Zajęcia służą rozwijaniu tychże zainteresowań i uzdolnień, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania, budzeniu i rozwijaniu poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład i porządek. Wyrabiają umiejętności: nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami, prowadzenia dyskusji, wspólnej zabawy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

W naszej świetlicy bawimy się i gramy. Mamy interaktywną podłogę, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci. W osobnym pomieszczeniu urządziliśmy tzw. „Cichą Świetlicę” w której można w spokoju odrabiać zadania i czytać książki.

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

karta zapisu 22-23