Świetlica

DSC_7903

świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 16.30.

Wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami z klas I-III oraz IV-VIIII.
Program zajęć jest dostosowany do zainteresowań dzieci oraz obecnych warunków sanitarno-epidemiologicznych. Zajęcia służą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w różnych sytuacjach, budzeniu  i rozwijaniu  poczucia estetyki, wrażliwości na ład, porządek, wdrażaniu zasad higieny osobistej. Wyrabiają umiejętności:  nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, prowadzenia dyskusji, wspólnej zabawy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, samooceny.

 Regulamin świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 21-22

 

Galeria zdjęć