Oddziały sportowe

unia

W klasie sportowej uczniowie będą mogli trenować hokej na lodzie lub unihokej. Treningi obu drużyn – 10 godzin tygodniowo będą w ramach planu lekcji.

Warunki zapisu do klasy sportowej hokej na lodzie lub unihokej:

- wypełnienie i złożenie wniosku do zapisu do szkoły w dniach (do pobrania z sekretariatu)

- pisemna zgoda rodzica na udział w treningach

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do trenowania

- uzyskania pozytywnego wyniku próby sprawnościowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 33 8445691 lub trenerem hokeja na lodzie i unihokeja panem Wojciechem Stachurą, tel. 504 450 442.

Treningi w klasach sportowych prowadzone są wg programów szkolenia dla danych dyscyplin, a  oprócz tego dzieci biorą udział w meczach i turniejach.

Unihokej

Unihokej to jedna z najmłodszych dyscyplin sportowych. Dyscyplina ta przeżywa w Polsce swój dynamiczny rozwój. Unihokej to gra zespołowa gdzie celem gry jest zdobycie jak największej liczby bramek przy użyciu specjalnych lekkich kijów  i perforowanej piłeczki.  W zależności od wieku i stopnia zaawansowania zawodników stosuje się bramki małe (gra bez bramkarza) lub duże (gra  z bramkarzem). Unihokej na najwyższym światowym poziomie jest jedną  z najbardziej widowiskowych gier zespołowych, ale przede wszystkim  jest najszybszą dyscypliną rozgrywaną w hali sportowej.  Ponieważ unihokej daje znakomite podstawy do uprawiania innych dyscyplin sportowych oraz „nie wymaga” od zawodników specjalnych warunków fizycznych, stał się jedną z popularniejszych form aktywności ruchowej, uzupełnieniem do wielu innych dyscyplin sportowych, rozwijającym przy tym umiejętność współdziałania w grupie, podejmowania walki oraz poczucia odpowiedzialności.W naszej szkole realizowane są treningi w ramach dodatkowych zajęć z unihokeja oraz jako oddziału sportowego o profilu unihokej. W wyniku realizacji dodatkowych godzin z unihokeja podniesie się kondycja, siła i poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Zdobędą oni nowe umiejętności ruchowe z zakresu unihokeja. Poznają podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w spoczynku i w ruchu. Nastąpi u nich rozwój wszystkich cech motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej. Będą przygotowani do aktywnego spędzania czasu wolnego, ukształtują się u uczniów prawidłowe nawyki ruchowe.

Hokej na lodzie

Dzieci z klas I-III mają zajęcia cztery razy w tygodniu, na które dowożone są autobusem pod opieką nauczycieli i trenerów zatrudnionych w naszej szkole. Zajęcia mają na celu naukę jazdy na łyżwach i opanowanie podstawowych elementów mini hokeja. Dzięki pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i licznych sponsorów Klub bezpłatnie wypożycza dzieciom łyżwy i sprzęt ochronny. Dzieci uczestniczą w licznych turniejach mini hokeja organizowanych przez Kluby z Małopolski i Śląska. Największymi sukcesami naszych uczniów to zdobycie I i II miejsca w międzynarodowych Mikołajkowych turniejach w Krynicy i zajęcie III miejsca w turnieju Czerkawski Cup, którego finał rozgrywany jest na Stadionie Narodowym w Warszawie. Klasy IV – VIII mają treningi codziennie, a plan lekcji i treningów jest ze sobą skorelowany. Dzieci ze starszych klas biorą udział w rozgrywkach ligowych w okręgach Małopolskim i Śląskim. Regularnie kwalifikujemy się do finałów Mistrzostw Polski zdobywając w nich wysokie miejsca. W ostatnim sezonie drużyna Młodzika (8 i 7 klasa) zdobyła Mistrzostwo Polski w finale, który był rozgrywany na naszym lodowisku. Wielu naszych wychowanków reprezentowało również nasz kraj występując w  młodzieżowych reprezentacjach kraju.

Doskonałym fundamentem do dalszej przygody ze sportem dla przyszłych sportowców są dodatkowe zajęcia dla najmłodszych. Dzieci w wieku przedszkolnym zapoznają się z hokejem i uczą się pierwszych kroków na pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Treningi te odbywają się dwa razy w tygodniu, gdzie uczymy dzieci jazdy na łyżwach poprzez zabawę. Dzieci, które chcą podciągnąć swoje umiejętności, ale i te którym kij hokejowy nie jest obcy; przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji uczęszczają dwa razy w tygodniu na popołudniowe zajęcia mini hokeja. Oprócz doskonalenia techniki jazdy, prowadzenia krążka podopieczni mogą liczyć na zajęcia koordynacyjne, ogólnorozwojowe oraz kondycyjne prowadzone na sali gimnastycznej oświęcimskiej hali lodowej. Zwieńczeniem pracy na treningach są turnieje mini hokeja o randze nie tylko ogólnopolskiej ale także międzynarodowej, które dają dodatkową motywację do dalszej pracy i zabawy. Zarząd Klubu UKH Unia Oświęcim wdrożył innowacyjny system zarządzania i monitorowania działań sportowych Klubu -SportsMenago.

W najbliższej przyszłości planujemy wymianę z zaprzyjaźnionym Klubem z zachodniej Francji Anglet w ramach programu Erasmus +. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci mogą dalej kontynuować swoją sportową przygodę w Szkole Mistrzostwa Sportowego, a sięgając jeszcze dalej w Uniwersyteckiej drużynie, która powstała w ubiegłym sezonie przy naszej Uczelni.

Aktualny skład zarządu UKH Unia Oświęcim:

Prezes Klubu – Paweł Dworzak
Vice Prezes – Krzysztof Krzemien
Sekretarz – Tomasz Gałgan
Kontakt do klubu :kontakt@ukhunia.pl
 Serdecznie zapraszamy!

IMG_7422 IMG_8067 IMG_8053 IMG_7487 IMG_7447

https://www.youtube.com/watch?v=jKqs2k0jgsolink do meczyku mini hokeja

https://www.youtube.com/watch?v=RT-cY-_Q8Io link do filmu o UKH

Informacja dla rodziców – uzupełnienie drużyny w klasie 4

Zgoda rodzica próby sprawnościowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 33 8445691 lub trenerem panem Wojciechem Stachurą tel. 504 450 442.