Innowacje

1e innowacja hokej

Innowacja minihokeja – oferta dla uczniów klas pierwszych

Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu oraz Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim zapraszają dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej do oddziału z innowacją minihokeja na lodzie.

W ramach tego przedsięwzięcia zapewniamy dwa treningi tygodniowo na lodowisku, które będą odbywały się po zajęciach szkolnych. Organizujemy transport ze szkoły na lodowisko i z powrotem.

 

Główne zadania wczesnego etapu szkolenia:

  • Nauka podstawowych elementów techniki jazdy na łyżwach.
  • Nauka podstawowych elementów techniki kija hokejowego.
  • Wszechstronny rozwój podstawowych cech motorycznych w zgodzie z potrzebami i możliwościami biologicznymi dziecka.
  • Poszerzenie wiedzy o treningu, wysiłku, zdrowiu, wypoczynku, higienie osobistej, przepisach gry, sprzęcie i urządzeniach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą (telefon: 33 844 56 91/92) lub z trenerem, Panem Robertem Piechą (609 830 994).

Ilość miejsc jest ograniczona. W razie większej liczby chętnych nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna. Szczegółowe informacje zostaną przekazana na spotkaniu, które odbędzie się w marcu – po zakończeniu zapisów dzieci do szkoły. O dokładnym terminie powiadomimy zainteresowanych rodziców telefonicznie.

2

“Pięknie mówię, pięknie czytam” – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas pierwszych

Piękna mowa i sprawność artykulacyjna jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważna. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy Państwu, we wszystkich klasach pierwszych innowację pedagogiczną pt. „Pięknie mówię, pięknie czytam”. Program edukacji wczesnoszkolnej zostanie wzbogacony o elementy z zakresu terapii logopedycznej oraz ogólnorozwojowej. Proponujemy zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę, na których uczniowie będą doskonalić dykcję i ćwiczyć prawidłową artykulacje głosek. Będą prowadzone ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, relaksacyjne i rozluźniające mięśnie aparatu mowy.  Dodatkowo wzbogacimy program o elementy logorytmiki, która jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną i składa się na nią szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. W programie pojawią się także ćwiczenia kaligrafii i pięknego pisania, które usprawniają rękę i ćwiczą koncentrację. Dodatkowo proponujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu,  które są bardzo dobre dla dzieci zagrożonych dysleksją. Zadania tego typu rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne,  sekwencyjne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, sprzyjają w nauce matematyki. W programie zawarty jest również krótki kurs języka migowego, uczący dzieci podstawowych słów i zwrotów oraz uwrażliwiający na sytuację i los ludzi niepełnosprawnych.