O stowarzyszeniu

rachunek bankowy stowarzyszenia Bank Pekao S.A. nr 88 1240 4155 1111 0000 4626 6455

 

Przy naszej szkole działa Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”, który z uzyskanych środków wspiera działania szkoły na rzecz poprawy efektywności uczenia. Sam decyduj, na jakie cele mogą być przeznaczone twoje datki. Rezultatami własnej pracy możecie Państwo wspomóc Wasze dziecko uczęszczające do naszej szkoły.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o międzysektorową współpracę.

Cele Stowarzyszenia to m.in.:

– polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży;

– wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży;

– dofinansowanie projektów,wyposażenia szkoły,

– fundowanie nagród dla uczniów

Osobami uzyskującymi pomoc Stowarzyszenia są dzieci – uczniowie naszej szkoły. Przekaż nam 1,5% ze swojego rozliczenia podatkowego. Pamiętaj, że ten 1,5% z niewielkiej nawet sumy przekazanej przez wielu daje szansę na realizację wielkich wyzwań w edukacji.