Jak przekazać 1%?

1200px-OPP_logo_1_percent.svg

Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1% dla naszej szkoły podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk w PIT 28, 36, 36L, 37, 38 lub 39:

W rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisujemy:

NR KRS: 0000052078

W rubryce Informacje uzupełniające wpisujemy cel szczegółowy:

dla SP nr 11 Oświęcim

W tym roku zbieramy na rolety zewnętrzne do sal lekcyjnych