Jak przekazać 1,5%?

ulot1ulot2

Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1,5% dla naszej szkoły podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk w PIT 28, 36, 36L, 37, 38 lub 39:

W rubryce Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisujemy:

NR KRS: 0000052078

W rubryce Informacje uzupełniające wpisujemy cel szczegółowy:

dla SP nr 11 Oświęcim