Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szkoła bierze udział w projekcie unijnym.

W ramach projektu zakupiliśmy 13 laptopów dla uczniów / wszystkie znajdują się w sali 15/ oraz 2 przenośne głośniki do nauki języków ze szczególnym uwzględnieniem lekcji języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.

Galeria zdjęć

 

 

 

SPROSTOWANIE

“W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawy produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, w okresie od września do grudnia 2023 r. informuję, że formularze cenowe w części III i IV tj. mięso i wyroby drobiowe oraz mięso i wyroby wieprzowo-wołowe, zamieszczone na stronie internetowej placówki, zawierają niepełny opis produktów. W związku z tym  zamieszczamy poprawione formularze. Oferentów, którzy złożyli już swoje oferty prosimy o ponowne ich zweryfikowanie i złożenie na prawidłowych formularzach. Jednocześnie zawiadamiamy , że Oferent, który jako jedyny  na dzień dzisiejszy, złożył oferty w części III i IV zamówienia, został poinformowany o błędzie drogą mailową oraz telefoniczną.”

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów spożywczych w okresie od września do grudnia 2023r. wraz z formularzem ofertowym ( zał. nr.1) oraz formularzy cenowych  ( zał. nr 2 w częściach od I do VII)

zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów spożywczych w okresie IX-XII 2023

cz. I formularz cenowy – różne art. spożywcze

cz. II formularz cenowy – warzywa i owoce

cz. III formularz cenowy- mięso i wędliny drobiowe (1)

cz. IV formularz cenowy- mięso i wędliny wieprzowo-wołowe

cz. V formularz cenowy- tłuszcz, nabiał

cz. VI formularz cenowy – mrożone ryby, owoce i warzywa

cz. VII formularz cenowy- pieczywo

 

Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu

do szkoły w okresie od września do grudnia 2023 r .

zaproszenie – dowóz dzieci do szkoły IX-XII 2023

Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu na lodowisko w okresie od października do grudnia 2023 r.

zaproszenie – dowóz dzieci na lodowisko IX-XII 2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
logo zaprosz do złoż oferty RODO2023
Wybór oferty
MX-M266NV_20221227_110554

“Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do szkoły podstawowej nr 11 w Oświęcimiu w częściach III i IV”

 

zaproszenie dostawy żywności z rodo (1)
informacja o wyborze i unieważnieniu
zestawienie ofert

1. Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów na lodowisko w okresie od stycznia do kwietnia 2023r.

2. Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów do szkoły w okresie od stycznia do czerwca 2023r.

 

zaproszenie dowóz Monowice I -VI 2023
zaproszenie dowoz lodowisko I-IV 2023

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, w okresie od stycznia do czerwca 2023r.”

Sprostowanie do zaproszenia do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych w roku 2023:

W formularzu ofertowym omyłkowo podano cenę ofertową poszczególnych części zamówienia jako sumę cen jednostkowych. W załączeniu prawidłowy formularz ofertowy, gdzie cena ofertowa jest sumą iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości.

zaproszenie wraz z załącznikami

FORMULARZ OFERTOWY