Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Wybór oferty
MX-M266NV_20221227_110554

“Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do szkoły podstawowej nr 11 w Oświęcimiu w częściach III i IV”

 

zaproszenie dostawy żywności z rodo (1)
informacja o wyborze i unieważnieniu
zestawienie ofert

1. Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów na lodowisko w okresie od stycznia do kwietnia 2023r.

2. Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz uczniów do szkoły w okresie od stycznia do czerwca 2023r.

 

zaproszenie dowóz Monowice I -VI 2023
zaproszenie dowoz lodowisko I-IV 2023

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, w okresie od stycznia do czerwca 2023r.”

Sprostowanie do zaproszenia do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych w roku 2023:

W formularzu ofertowym omyłkowo podano cenę ofertową poszczególnych części zamówienia jako sumę cen jednostkowych. W załączeniu prawidłowy formularz ofertowy, gdzie cena ofertowa jest sumą iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości.

zaproszenie wraz z załącznikami

FORMULARZ OFERTOWY