12 listopada – dniem wolnym

ogłoszenie dla rodzica

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Szkoła w tym dniu NIE PRACUJE

Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.

 

Danuta Skrzypecka,
Dyrektor szkoły