Historia i tradycje szkoły

mikolaj kopernikHymn Szkoły

I
Czytał księgi, patrzył w gwiazdy
nie przez noc i nie przez dwie.
Ludzie myślą, że to Słońce dookoła
Ziemi mknie.

Ref.
Cały świat się pomylił
Kopernik odkrył błąd,
że gwiazdy się skłóciły
z mądrością starych ksiąg.

II
Myśl wciaż jego podziwiamy,
bo są prawdą jego sny,
że planety wokół Słońca
krążą niby złote ćmy.

III
Mikołaju Koperniku,
co mądrości wiele znasz
My za toba podążymy
poprzez trudy aż do gwiazd.

IV
Każdy niech więc ile może
do nauki garnie się
i nie spiera się z mądrością
co królową życia jest.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w naszej szkole odbyło się 9 września 1970 r. Prowadził je kierownik szkoły mgr Franciszek Juraszek oraz jego zastępcy: B. Dynarowska i A. Szczerba. Niestety nie jest znana data rozpoczęcia nauki, brak bowiem tej informacji w protokołach Rady Pedagogicznej. Jak wynika z listy obecności, w szkole pracowało 32 nauczycieli, a uczęszczało do niej 1064 uczniów uczących się w 30 oddziałach.

Rok szkolny był podzielony na 4 okresy, a zatem odbyły się 4 konferencje klasyfikacyjne. Szkołą opiekował się Z – II ZCHO. Uczniowie mieli do wyboru wiele kół zainteresowań: SKKT, biologiczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie i techniczne oraz chór szkolny. Mogli działać w organizacjach szkolnych, takich jak: ZHP (istniało 10 drużyn, w tym 4 zuchowe), TPPR.

Ustalono, że dyżurujący nauczyciele rozpoczynają pracę o 7:30, a pozostali o 7:45. Uczniowie do budynku szkolnego wpuszczani byli o 7:45, a zimą o 7:30. Działała również świetlica szkolna od 8:00 – 15:00, do której uczęszczało 120 uczniów.

Ciekawostką tego okresu było polecenie, aby w Trójkach Klasowych Rodziców przynajmniej jeden rodzic był partyjny. W szkole odbywało się wiele akademii: Dzień Milicji Obywatelskiej, Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Rocznica Wyzwolenia Warszawy i Oświęcimia, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Oświaty i Kultury, Dzień Zwycięstwa, Dzień Dziecka, Dzień Chemika.

Wychowawcy na polecenie Wydziału Oświaty prowadzili specjalne teczki wychowawcy klasowego. Dla bardzo dobrych uczniów wprowadzono odznakę wzorowego ucznia, a dla najlepszej klasy proporzec. Po pierwszym roku nauki nie klasyfikowano 11 uczniów, a w szkole wystawiono wiele ocen niedostatecznych. Motywowano to tym, że “każda ze szkół pozbyła się trudniejszych uczniów, zarówno pod względem nauki jak i zachowania”.

 

Nasze tradycje:

Szkolny Pokaz Talentów

152380835_1065488787293378_2894421991765073734_n 

Zielona szkoła nad morzem

zielona szkoła Łazy (3)  Zielona szkoła (52)  Zielona szkoła (47)

Biała szkoła i narciarskie szaleństwo

b3 270862922_695206078310538_797291986919426454_n b2

Rajd rowerowy

Rowerowa majówka (32)  Rowerowa majówka (31)  Rowerowa majówka (34)

Jednym z efektów współdziałania całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego są corocznie organizowane rajdy rowerowe 11-tki z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Organizatorami imprezy jest Dyrekcja i Nauczyciele SP nr 11, Rada Rodziców przy SP nr 11, a od 2007 r. do grona organizatorów dołączył Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” przy SP nr 11 w Oświęcimiu. Dyrektor szkoły zajmuje się przygotowaniem i złożeniem dokumentacji celem uzyskania zezwolenia na organizację rajdu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 VI 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach publicznych (…).Zabezpieczeniem ruchu drogowego na trasie rajdów zajmuje się corocznie Sekcja Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu. Do zadań Komitetu Organizacyjnego rajdu należy: zorganizowanie pomocy medycznej, serwisu rowerowego, akcja informacyjno-organizacyjna, przygotowanie i organizacja konkursów sprawnościowych, literackich i plastycznych, pozyskiwanie sponsorów, wnioskowanie o dotację do Urzędu Miasta, zamówienie koszulek rajdowych, zakup nagród, podsumowanie akcji, przekazanie podziękowań i sprawozdań dla sponsorów.

Głównymi celami przedsięwzięcia są:

 • propagowanie czynnego wypoczynku w połączeniu z edukacją zdrowotną, ekologiczną i patriotyczną,
 • poznanie walorów powiatu Oświęcimskiego,
 • praktyczne utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego,
 • pogłębianie umiejętności jazdy na rowerze,
 • integracja społeczności szkolnej,
 • promocja szkoły.

Efekty przedsięwzięcia:

 • poszerzenie wiedzy o historię, tradycję, współczesność powiatu oświęcimskiego, jego walory krajobrazowe i gospodarcze,
 • rozbudzenie zamiłowania do sportu oraz patriotyzmu lokalnego,
 • zacieśnienie więzi pomiędzy wszystkimi podmiotami,
 • utożsamianie się ze szkołą,
 • ugruntowanie dobrej opinii o placówce

 

Nocka w szkole

Nocka w szkole 2017 (21)  Nocka w szkole 2017 (13)

Nocka w szkole to impreza, która została wpisana w szkolny kalendarz imprez. Głównym jej celem jest integracja zespołów klasowych, a także spojrzenie na szkołę z nieco innej, niedydaktycznej perspektywy.
Pierwsza edycja imprezy w roku szkolnym 2005/2006 nosiła tytuł W szkole zawsze jest wesoło – noc w szkole. Pomysłodawczynią była nauczycielka języka niemieckiego pani Ewa Górska.

Wówczas organizatorkom zależało w głównej mierze na rozwinięciu wśród uczniów umiejętności komunikowania się, podniesieniu poczucia własnej wartości, poznaniu zespołów klasowych przez nowych wychowawców oraz dobrej zabawie pod opieką dorosłych.

Główny cel, jakim jest integracja, zawsze jest spełniony. Uczniowie jednoczą się przy wspólnych zadaniach, nie tylko w obrębie swoich klas. Nabywają też pewnej samodzielności, bo pod okiem nauczycieli muszą sobie samodzielnie przygotować kolację i śniadanie z dostępnych produktów.

Kolejnym celem imprezy Nocka w szkole obok integracji środowiska uczniowskiego jest pokazanie szkoły od innej, mniej oficjalnej strony. W pracy dydaktycznej i wychowawczej, jak w każdej innej, przyjazne, pozytywne nastawienie to połowa sukcesu. Szczególnie w przypadku uczniów klas czwartych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacji i borykają się z trudnościami związanymi ze zmianą wymagań, niezbędne są rozmaite działania , które zminimalizują lęk, stres czy inne bariery utrudniające dziecku odnalezienie się w nowej sytuacji. Nauczycielom i wychowawcom bardzo zależy, aby uczniowie SP 11 lubili swoją szkołę , chętnie do niej przychodzili, by była dla nich zarówno miejscem rozwoju, jak i przyjemnego, beztroskiego dzieciństwa. Atmosfera zabawy, akceptacji, życzliwości, która towarzyszy tej imprezie, na pewno pozwoliła uczniom polubić szkołę. A przejście wieczorem po szkolnych korytarzach w domowych kapciach pomoże traktować Jedenastkę jak drugi dom.

Widząc zapał i entuzjazm dzieci, nauczyciele i pedagodzy z wielką przyjemnością przystępują do organizowania poszczególnych Nocek. Kolejny raz okazało się, że niewielkim nakładem środków można sprawić dzieciom przyjemność, pokazać, jak w sposób wartościowy i rozwijający, a jednocześnie przyjemny, spędzać czas. Uczniowie bardzo lubią Nocki w szkole, a obserwacja ich zachowania potwierdza, że impreza ta poprawia relacje między nimi, sprawia, że w szkole czują się pewniej i bezpieczniej.

Noc bibliotek

Noc Bibliotek 2018 (23)  Noc Bibliotek 2018 (27)  Noc w bibliotece (73)

Nasz szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek od 2016 r. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa i poznanie biblioteki z innej , równie ciekawej strony. Podczas nocki na uczestników czeka moc atrakcji, zaproszeni goście. Każda Noc ma motyw przewodni w myśl, którego organizuje się odpowiednie konkursy i zabawy. Noc cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i jest nagrodą dla najlepszych czytelników biblioteki.

Głównym celem akcji jest propagowanie czytelnictwa i wartości literatury dla dzieci i młodzieży.