Historia i tradycje szkoły

Trochę historii

 

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w naszej szkole odbyło się 9 września 1970 r. Prowadził je kierownik szkoły mgr Franciszek Juraszek oraz jego zastępcy: B. Dynarowska i A. Szczerba. Niestety nie jest znana data rozpoczęcia nauki, brak bowiem tej informacji w protokołach Rady Pedagogicznej. Jak wynika z listy obecności, w szkole pracowało 32 nauczycieli, a uczęszczało do niej 1064 uczniów uczących się w 30 oddziałach.

Rok szkolny był podzielony na 4 okresy, a zatem odbyły się 4 konferencje klasyfikacyjne. Szkołą opiekował się Z – II ZCHO. Uczniowie mieli do wyboru wiele kół zainteresowań: SKKT, biologiczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie i techniczne oraz chór szkolny. Mogli działać w organizacjach szkolnych, takich jak: ZHP (istniało 10 drużyn, w tym 4 zuchowe), TPPR.

Ustalono, że dyżurujący nauczyciele rozpoczynają pracę o 7:30, a pozostali o 7:45. Uczniowie do budynku szkolnego wpuszczani byli o 7:45, a zimą o 7:30. Działała również świetlica szkolna od 8:00 – 15:00, do której uczęszczało 120 uczniów

Ciekawostką tego okresu było polecenie, aby w Trójkach Klasowych Rodziców przynajmniej jeden rodzic był partyjny. W szkole odbywało się wiele akademii: Dzień Milicji Obywatelskiej, Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Rocznica Wyzwolenia Warszawy i Oświęcimia, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Oświaty i Kultury, Dzień Zwycięstwa, Dzień Dziecka, Dzień Chemika

Wychowawcy na polecenie Wydziału Oświaty prowadzili specjalne teczki wychowawcy klasowego. Dla bardzo dobrych uczniów wprowadzono odznakę wzorowego ucznia, a dla najlepszej klasy proporzec. Po pierwszym roku nauki nie klasyfikowano 11 uczniów, a w szkole wystawiono wiele ocen niedostatecznych. Motywowano to tym, że “każda ze szkół pozbyła się trudniejszych uczniów, zarówno pod względem nauki jak i zachowania”.

 

Nasze tradycje:

 

Zielona szkoła nad morzem

z3  z1  z7  z6  z5

Już od wielu lat uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają w czerwcu nad morze. Zielone szkoły pełną rolę nie tylko wyjazdów wypoczynkowo-integrujących, ale także edukacyjnych. Nie jest to jednak nauka z książką w ręku, ale edukacja bliższa naturze– przez wycieczki, wyzwania w terenie, oddziaływanie na wszystkie zmysły. To fantastyczna przygoda, na którą wyczekujemy z niecierpliwością!!!

Biała szkoła i narciarskie szaleństwo

b3 270862922_695206078310538_797291986919426454_n b2

Tradycją naszej szkoły stały się organizowane w sezonie zimowym wyjazdy na narty. Narciarstwo zjazdowe to jeden z najpiękniejszych sportów, uprawiany w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w górskiej scenerii, na świeżym powietrzu, w celach zdrowotno-rekreacyjnych, poznawczych, estetycznych, dla własnej przyjemności i samodoskonalenia. Podczas pobytu dzieci uczą się bezpiecznego zachowania na stoku, podstaw narciarstwa zjazdowego, a zaawansowani narciarze doskonalą technikę jazdy na stoku w uroczej miejscowości Małe Ciche.

Rajd rowerowy

Rowerowa majówka (32)  Rowerowa majówka (31)  Rowerowa majówka (34)

Jednym z efektów współdziałania całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego są corocznie organizowane rajdy rowerowe 11-tki z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Głównymi celami przedsięwzięcia są:

 • propagowanie czynnego wypoczynku w połączeniu z edukacją zdrowotną, ekologiczną i patriotyczną,
 • poznanie walorów powiatu Oświęcimskiego,
 • praktyczne utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego,
 • pogłębianie umiejętności jazdy na rowerze,
 • integracja społeczności szkolnej,
 • promocja szkoły.

Efekty przedsięwzięcia:

 • poszerzenie wiedzy o historię, tradycję, współczesność powiatu oświęcimskiego, jego walory krajobrazowe i gospodarcze,
 • rozbudzenie zamiłowania do sportu oraz patriotyzmu lokalnego,
 • zacieśnienie więzi pomiędzy wszystkimi podmiotami,
 • utożsamianie się ze szkołą,
 • ugruntowanie dobrej opinii o placówce

Nocka w szkole

Pierwsza edycja imprezy w roku szkolnym 2005/2006 nosiła tytuł  W szkole zawsze jest wesoło – noc w szkole. Pomysłodawczynią była nauczycielka języka niemieckiego pani Ewa Górska.

Głównym  celem Nocka w szkole jest integracja zespołów klasowych, a także spojrzenie na szkołę z nieco innej, niedydaktycznej perspektywy. Uczniowie jednoczą się przy wspólnych zadaniach, nie tylko w obrębie swoich klas. Nabywają również pewnej samodzielności, ponieważ pod okiem nauczycieli muszą sobie samodzielnie przygotować kolację i śniadanie z dostępnych produktów.

Kolejnym celem imprezy Nocka w szkole  jest pokazanie szkoły od innej, mniej oficjalnej strony.  Atmosfera zabawy, akceptacji, życzliwości, która towarzyszy tej imprezie, na pewno pozwala uczniom polubić szkołę a przejście wieczorem po szkolnych korytarzach w domowych kapciach pomoże traktować Jedenastkę jak drugi dom.

Noc bibliotek

Noc Bibliotek 2018 (23)  Noc Bibliotek 2018 (27)  Noc w bibliotece (73)

Nasz szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek od 2016 r. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa i poznanie biblioteki z innej , równie ciekawej strony. Podczas nocki na uczestników czeka moc atrakcji, zaproszeni goście. Każda Noc ma motyw przewodni w myśl, którego organizuje się odpowiednie konkursy i zabawy. Noc cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i jest nagrodą dla najlepszych czytelników biblioteki.

Głównym celem akcji jest propagowanie czytelnictwa i wartości literatury dla dzieci i młodzieży.

Giełda hobbystów

IMG_9665  Giełda-hobbystów-19 

Tradycyjnie pierwszego dnia wiosny „pozytywnie zakręceni” zbieracze prezentują swoje zbiory podczas Giełdy Hobbystów. Co możemy tam obejrzeć? Pluszowe przytulanki, figurki, czasopisma, gry, minerały, układanki z koralików i wiele, wiele innych eksponatów. Nasi uczniowie to ludzie z pasją!

Hymn szkoły

Hymn Szkoly