13 września zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3

ogłoszenie dla rodzica

13 września 2016 r. (wtorek)

Godz. 17.00

kl. I a – mgr Małgorzata Kałka – s. 46

kl. I b – mgr Jadwiga Kocurek – s. 44

kl. II a – mgr Małgorzata Żądło – s. 27

kl. II b – mgr Jadwiga Paw – s. 48

kl. II c – mgr Marta Mazgaj – s. 30

kl. II d – mgr Danuta Herma – s. 47

kl. II e – mgr Magdalena Huber – s. 26

kl. III a – mgr Katarzyna Chowaniec-Płuciennik – s. 40

kl. III b – mgr Ewa Pawlica – s. 41

Kl. III d – mgr Beata Masny – s. 45

kl. III e – mgr Barbara Puchajda – s. 42

Dyżur wicedyrektora – Mariola Wiktorska-Sobczyk 17.30-18.30