Odbiór wyników egzaminów ósmoklasisty

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor szkoły zaprasza absolwentów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku.


Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie
 szkoły.

Uwaga –  w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane z podziałem na klasy:

  • 12:00 – 13:00 – klasa VIIIa
  • 13:30 – 14.30 – klasa VIIIb

Wyniki i zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez rodziców absolwenta szkoły.

Absolwenci szkoły oraz osoby upoważnione zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00 . Uczniowie otrzymali loginy i hasła w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty.