17 czerwca 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

ogłoszenie dla rodzica

OGŁOSZENIE!

Zgodnie z kalendarzem organizacyjnym pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019
dzień 17 czerwca 2019r. (tj. poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu świetlica czynna jest od godz. 6:30 – 17:00.

Autobus szkolny do Monowic – rano bez zmian, odwóz o godz. 12:40.

W tym dniu nie zapewniamy opieki w autobusie kursowym o 13.06.