Bilans zdrowia 6-latka

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

przed rozpoczęciem nauki w szkole w klasie I prosimy o wykonanie i dostarczenie BILANSU ZDROWIA 6-LATKA( wraz z określeniem grupy na zajęcia wychowania fizycznego , celem oceny poziomu rozwoju i zdrowia dziecka z punktu widzenia jego zdrowotnej gotowości szkolnej).

Zadaniem bilansu jest zaplanowanie leczenia lub zajęć korekcyjnych ,umożliwiających wyrównanie ewentualnych zaburzeń rozwoju lub zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Badanie bilansowe wykonuje PORADNIA DZIECIĘCA do której dziecko ma złożoną deklarację – termin badania lekarskiego proszę ustalić telefonicznie lub osobiście w Poradni.

Kartę bilansową proszę dostarczyć do gabinetu pielęgniarki lub higienistki szkolnej z chwilą rozpoczęcia nauki dziecka w danej szkole.

W związku z sytuacją epidemii w kraju poniżej tekst Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ