BohaterON- włącz historię!

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Jest to kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Do ważnych elementów projektu należą: edukacja Polaków bazując na historiach Powstańców, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowa wrażliwości społecznej. Uczniowie podczas lekcji historii, mieli okazję dowiedzieć się o Powstaniu Warszawskim a następnie  po zaznajomieniu się z tematyką w ramach lekcji wykonali prostą infografikę do wylosowanego przez siebie tematu. Po zakończeniu prace były prezentowane i omawiane na forum klasy.