Czar Bożego Narodzenia – konkurs

konkurs (1)

CZAR BOŻEGO NARODZENIA

Serdecznie zachęcamy uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie literackim  pt. „Czar Bożego Narodzenia”.

Celem konkursu jest:

  • Inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
  • Propagowanie wśród dzieci różnorodnych form wypowiedzi.
  • Ukazanie podstawowych wartości, takich jak: miłość, rodzina, przyjaźń, poświęcenie, brak obojętności dla drugiego człowieka.
  • Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia .
  • Wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu historii świąt Bożego Narodzenia
  • Wzbudzanie świadomości przynależności do polskiej tradycji narodowej.

Zadanie dla uczniów klas IV,V,VI:

 Napisz opowiadanie pt.„ Nigdy nie zapomnę tych świąt”.

Zadanie dla uczniów klas VII

 Jak rozumiesz słowa ks. Jana Twardowskiego „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”. Podziel się osobistymi przemyśleniami i nadziejami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia . Zastanów  się, czy i na ile narodzenie Bożego Dzieciątka może zmienić nasze otoczenie, naszą rodzinę, nas samych.

Wszystkie teksty należy napisać na komputerze, (czcionka 12). Mile widziane ozdobienie kartki motywem świątecznym.   Na Wasze prace czekamy do 18 XII 17 r.

Obraz1