Epsilon kolejny raz w naszej szkole

Uczniowie klas IV wraz ze swoimi wychowawcami w miniony piątek, wzięli udział  w I etapie programu wychowawczo – profilaktycznego „Epsilon”. Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.

Podczas warsztatów dzieci świetnie się bawiły, ale zdobywały też konkretne umiejętności w komunikacji interpersonalnej, zwiększaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, zwiększaniu poczucia własnej wartości i nazywaniu emocji.  Podjęto też szereg działań integrujących zespół klasowy.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie i warsztaty dla wychowawców.