Epsilon

epsilon1
Czwartoklasiści Jedenastki uczestniczą dziś w programie profilaktycznym EPSILON – głównym celem tego programu jest rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów oraz poprawa ich psychospołecznego funkcjonowania, a także wsparcie wychowawców w ich działaniach wychowawczych w zespole klasowym.
Wychowawcy klas 4 wezmą udział w szkoleniu w ramach programu EPSILON już 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. od 15:00 do 18:00 w MBP w Oświęcimiu.