Informacja dla rodziców

ogłoszenie dla rodzica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto.
Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na terenie miasta Oświęcim.
W celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b
w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 07:00-15:00
wtorek,07:00- 17:00, piątek 07:00-13:00

Uwaga!
Ostateczny termin złożenia deklaracji to 15 maj 2015r.