Kultura klasyczna

język 3

W myśl założeń polityki oświatowej państwa i “działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy” klasa 8D wzięła udział w lekcji bibliotecznej “Język łaciński na co dzień”. Najpierw uczniowie zapoznali się z wpływem kultury łacińskiej na historię i kulturę w Polsce, a następnie z własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy przypominali sobie w jakich okolicznościach wykorzystujemy język łaciński w codziennym życiu. Takie zwroty jak CITO!, P.S. czy De Facto znane są wszystkim i powszechnie stosowane. Aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, uczniowie mieli za zadanie wyszukać łacińskie przysłowie, przetłumaczyć je i opisać znaczenie. To wszystko z możliwością wykorzystania TIK.

Galeria zdjęć