Motywacja do nauki – rady praktyczne

Rodzicu! Nauczycielu!

 Dzieci idą do szkoły podekscytowane. Cieszą się, że nauczą się czytać i pisać, że będą poznawać świat. Badania wykazały, że zamiłowanie do nauki u dzieci obniża się stale od trzeciej do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Początkowo naukę postrzegają jako ekscytującą szansę rozwoju, która pobudza ich do działania. Z czasem nauka staje się dla nich mozolną pracą, przestaje im sprawiać przyjemność.

Większość ludzi uważa się, że motywacja jest czymś wrodzonym, danym nam od urodzenia.  W rzeczywistości motywacja jest w dużej mierze nabywana  w trakcie rozwoju człowieka.
Co obniża, a nawet niszczy motywację?
• Lęk przed nieznanym, brak poczucia bezpieczeństwa, uznania i akceptacji.
• Brak zauważenia i oceny efektu działania lub niewłaściwa krytyka.
• Sytuacje przykre emocjonalnie, szczególnie powodujące niską samoocenę.
• Okazywanie braku wiary w możliwości dziecka.
• Niewłaściwe lub zbyt częste karanie.
• Brak nagradzania lub nagradzanie za wszystko.

Jak wzbudzać motywację do działania?
• Nie ganić dziecka –jako osoby, lecz jedynie jego niewłaściwe zachowanie.
• Zachęcać, a nie zniechęcać do działania.
• Chwalić mimo miernych efektów, ale nie do przesady, by nie stracić wiarygodności- wyszukać w pracy dziecka choćby jeden udany element i na niego skierować pochwałę.
• Nie wymagać ponad miarę, nie zawstydzać.
• Karać bezpośrednio po przewinieniu i adekwatnie do przewinienia. Pamiętać, że dziecko musi rozumieć za co i dlaczego jest karane.
• Zachować umiar w nagradzaniu – zbyt częste i za wszystko demobilizuje do działania i powoduje, że dziecko przestaje się starać.

Jak motywować dziecko do nauki?
• Wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj w niej swoje dziecko, interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego dziecko się nauczyło.

  • Wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy.
  • Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości.
  • Pokaż dziecku różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków,
  • Chwal dziecko za osiągnięcia, a także za włożony wysiłek.
  • Nigdy nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów.
    • W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że jest ci bardzo smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to sprawia ci trudność).

    Dziecko

potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!