Nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

kolor

Nasza szkoła uzyskała w tym roku szkolnym dofinansowanie w wysokości 10 tyś. złotych na zakup nowości czytelniczych oraz 4,5 tys. na doposażenie biblioteki i stworzenie kącika czytelniczego. Cała kwota wsparcia pochodzi z pozytywnie rozpatrzonego wniosku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach uzyskanego wsparcia nowe oblicze uzyska powstający w bibliotece kącik czytelniczy. Zakupione nowości wydawnicze dla uczniów są rekomendowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wiele książek to pozycje nagradzane w ogólnopolskich konkursach literackich. W ramach uzyskanego wsparcia zakupiono wiele tytułów nowych lektur szkolnych dla klas 1-3. W bibliotece jest regał, na którym prezentowane są zakupione nowości. Zapraszam do lektury. Książek stale przybywa. Lista nowości pod linkiem: https://biblioteka.librus.pl/opacWeb/book_sets/1413/show/6130

Galeria zdjęć