Ogólnopolski projekt edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy”

z kultura

Klasy 1A i 3A biorą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Z kulturą mi do twarzy”.

“Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, które mają możliwość realizacji założeń projektu(przedszkola, szkoły podstawowe kl. I –VIII, szkoły średnie, specjalne lub integracyjne, domy kultury, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, internaty, świetlice szkolne oraz socjoterapeutyczne itp.). W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy / klasy lub cała placówka. Udział w projekcie jest bezpłatny. Termin realizacji: 1 października2020 –14 maja 2021″ głosi fragment regulaminu.

Klasom biorącym udział życzymy samych owocnych działań.

120613183_346518176779129_2014814587531698940_n