Półkolonia 2024

ogłoszenie dla rodzica

W tym roku półkolonia w Jedenastce odbędzie się w dniach 29 lipca – 9 sierpnia. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczniów na półkolonię. Dokumenty można wydrukować ze strony internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie. Przyjmowanie kompletu dokumentów rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 maja.

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Zgoda

Oświadczenie o zatrudnieniu

Regulamin półkoloni 2024

Obowiązek-informacyjny

Regulamin rekrutacji na półkolonię