ogłoszenie dla rodzica

PÓŁKOLONIE W 2023 ROKU

Nazwa szkoły

Adres/telefon

Termin półkolonii

Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Wyspiańskiego
w Oświęcimiu

ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26

tel: 33 842 21 24

3 lipca – 14 lipca 2023

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej

w Oświęcimiu

ul. Ignacego Krasickiego 16

tel: 33 842 31 22

17 lipca – 28 lipca 2023

Szkoła Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orła Białego
w Oświęcimiu

ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5

tel: 33 843 05 51

31 lipca – 11 sierpnia 2023

Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Orędowników Pokoju

w Oświęcimiu

ul. Budowlanych 68

tel: 842 31 23

14 sierpnia – 25 sierpnia 2023