Program Domowych Detektywów “Jaś i Małgosia na tropie”

jaś

W okresie od października 2017 do stycznia 2018 uczniowie klas V naszej szkoły uczestniczyli w programie profilaktycznym pt.: „Domowi Detektywi”. Przeszkoleni wychowawcy otrzymali materiały i wspólnie z liderami wyłonionymi w zespołach klasowych, prowadzili zajęcia z klasami. Do programu włączyli się rodzice, którzy razem ze swoimi dziećmi rozwiązywali w domu różne zadania i problemy. W ten sposób zawiązano drużyny Domowych Detektywów.

W dniu 25 stycznia rodzice zostali zaproszeni do szkoły i uczestniczyli w „Wieczorze Jasia i Małgosi”. Był to szczególny zimowy wieczór, kiedy każde dziecko mogło się zaprezentować przed swoimi rodzicami. Były występy, krzyżówki, pokazy, ankiety, a na koniec coś słodkiego.

Głównym założeniem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Realizacja programu możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Oświęcimiu.