Program profilaktyczny „UNPLUGGED”

393689674_320904560559736_3320135545977021719_n

W naszej szkole realizowany jest aktualnie program profilaktyczny „UNPLUGGED”, w którym biorą udział uczniowie klasy VIII.

Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), gdzie za zachowania człowieka odpowiedzialne są postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. Program finansowany jest przez Urząd Miasta w Oświęcimiu.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Cele szczegółowe programu:

  • zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych,
  • nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych,

Program składa się z 12 spotkań z uczniami (45 minut), które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.