Projekt edukacyjny „Pan Sprzątalski”

Pan sprzątalski

Na początku maja uczniowie z klasy 2a uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pt.: „Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna “o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym” organizowanym przez Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko i przybliżył pojęcie recyklingu. Była to też świetna zabawa dla uczniów, którzy tworzyli własne plakaty ekologiczne oraz wierszyki. Na koniec otrzymali dyplomy specjalistów od recyklingu.

Katarzyna Chowaniec